Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

1. AddMarker o programie

  POBIERZ PROGRAM ADDMARKER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (64 BIT)

Jeżeli link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

Co nowego?

Zmiany w wersji 2.0.1.0 (27.10.2023 r.)

  • Dodana opcja centrowania strony wraz z dodanymi markerami na nowym arkuszu o rozmiarach określonych przez użytkownika.
  • Aktualizacja procedur odczytu plików pdf (usunięty problem ze "znikającymi" obiektami w niektórych plikach pdf generowanych z najnowszych wersji pakietu Adobe).
  • Dodana opcja wymuszenia linearyzacji zapisywanych plików pdf (wymagana przez niektóre modele RIP).

AddMarker to program dodający do plików pdf markery (znaczniki) używane przez OPOS (Optical POsitioning System), czyli systemy optycznego rozpoznawania położenia.

OPOS w ploterach tnących pozwala na dokładne spasowanie linii cięcia z wydrukowaną grafiką. Importowane strony pdf to arkusze impozycyjne grafik i wykrojników.

Importowane strony pdf to arkusze impozycyjne grafik i wykrojników.

Program uruchamia się w widoku podglądu wydruku [3] wraz z dwustronnym przykładowym plikiem, w którym pierwsza strona to impozycja drukowanej grafiki [1], strona druga to impozycja wykrojników [2].