Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2. Interfejs programu

Główne okno programu jest podzielone na dwie części. Z lewej znajduje się podgląd wybranej strony pliku pdf, natomiast z prawej panel, za pomocą którego określa się parametry dodawanych markerów.

03

Podgląd strony pdf
04

Panel umożliwiający ustalanie parametrów markerów

Generowanie stron z dodanym markerami rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku START.

05