Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2. Interfejs programu

Główne okno programu jest podzielone na dwie części. Z lewej znajduje się podgląd wybranej strony pliku pdf, natomiast z prawej panel, za pomocą którego określa się parametry dodawanych markerów.

Podgląd strony pdf Panel umożliwiający ustalanie parametrów markerów
03
04
Generowanie stron z dodanym markerami rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku START.
05