Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4. Panel konfiguracyjny

Panel konfiguracyjny składa się z 4 podpaneli.

11

1. LINIA KOREKCYJNA

W tym panelu można włączyć rysowanie linii korekcyjnej, zadaniem której jest kontrola/korekta skosu włożenia nośnika do plotera.

Także w tym panelu można obrócić stronę (plik wejściowy) o wielokrotność 90°.

Dodatkowo można określić, która krawędź jest krawędzią przednią, co ma znaczenie przy określaniu krawędzi lewej i prawej wzdłuż których są rysowane markery.

12

2. SKALOWANIE STRONY

Stronę, do której dodawane są markery można przeskalować. Wielkość nowej strony (po przeskalowaniu) określa się w % lub w wartościach bezwzględnych – niezależnie dla szerokości i wysokości. Określenie wartości tylko jednego parametru (wysokości lub szerokości) spowoduje, że drugi zostanie przeskalowany proporcjonalnie.
13

3. MARKERY

W tym panelu można wybrać kształt markerów [1] i ustalić ich parametry [2], kolor [3] oraz odstęp między markerami [4] a stroną pdf (może mieć wartość ujemną).
14

Dostępnych jest 5 typów markerów:

Typ A. Markery rysowane w narożnikach mają kształt litery L. Markery pośrednie, rysowane wzdłuż krawędzi są w kształcie litery T i mogą składać się z dwóch kresek tej samej długości (tzw. „krótkie” [1]) lub jednej z kresek 2 razy dłuższej (tzw. „długie” [2]).

15

16

 

Typ B: Markery mają ten sam kształt, co markery typu A, ale odwrócone są o 90°/180°.

17

 

Typ C. Markery typu C są w kształcie kwadratów.

18

 

Typ D. Jest to marker w kształcie prostokąta rysowanego wokół strony.

19

 

Typ E. Markery typu E mają kształt kółek.

20

 

W każdym z typów (oprócz D) można określić dowolną liczbę markerów pośrednich rysowanych wzdłuż górnej i dolnej krawędzi X. Liczba markerów może być różna dla obu tych krawędzi.

21

Dodatkowo, istnieje możliwość określenia, czy markery mają być rysowane na wszystkich stronach, czy tylko na stronach parzystych lub nieparzystych.

4. OPCJE

W tym panelu można:
[1] wycentrować strony wraz z markerami na arkuszu o określonych przez użytkownika rozmiarach

[2] włączyć funkcję zapisywania każdej strony z wielostronicowego pliku pdf w osobnym pliku

[3] włączyć linearyzację zapisywanych plików pdf (wymagane przez niektóre modele RIP)

[4] dodać markery (zgodnie z bieżącymi ustawieniami) do wszystkich plików pdf we wskazanym folderze

30
[5] zapamiętać do ponownego użycia do 10 ustawień programu
30a
[6] skonfigurować dodatkowe ustawienia (słowa kluczowe, wersję pliku pdf, frazę dodawaną do oryginalnej nazwy pliku – nowa nazwa pliku to oryginalna nazwa pliku + fraza dodatkowa + numer strony w pliku, jeżeli została wybrana opcja zapisywania każdej strony osobno).
31
[7] aktywować/dezaktywować licencję.
32

Zobacz film pokazujący pracę z programem AddMarker.

33


Pobierz program AddMarker.