Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3. Podgląd strony pdf

06

[1] W górnej części okna znajduje się informacja o rozmiarze finalnej strony oraz informacja o odległościach między środkami markerów w leżących w osi górnej X, w osi dolnej X i w osi Y (bez podziału na lewą i prawą).

08

[2] W panelu zarządzania podglądem pierwsze przyciski służą do regulowania stopnia powiększenia wyświetlanego pliku pdf i wyglądu samej przeglądarki. Znaczenie wszystkich ikon jest opisane dymkami podpowiedzi widocznymi po najechaniu na nie kursorem myszy.

07

07a Po wciśnięciu przycisku można przesunąć dokument w oknie podglądu.

07b Przycisk służy do powiększenia wybranego fragmentu.

07c Włączenie tego przełącznika narysuje na podkładzie szarą siatkę milimetrową.

07d Przycisk umożliwia wyświetlanie ciemnego tła przeglądarki.

07e Przycisk dodaje paski przewijania.

07f Ostatnim przyciskiem w tym panelu jest przełącznik podglądu uproszczone-go/rzeczywistego. W trybie podglądu uproszczonego zamiast wyświetlanej strony, pokazywana jest symulacja w postaci szarego prostokąta z napisem PODGLĄD UPROSZCZONY.

09
Widok uproszczony
10
Widok rzeczywisty

[3] Podgląd strony pdf z markerami.