Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3. Budowa kalendarium

3.1. Pola (prostokąty)

Każda strona kalendarza składa się z pól (prostokątów).

Główny prostokąt to tło arkusza [1].

Wiersz z nazwami dni tygodnia jest podzielony na osobne prostokąty:

  • prostokąt pod słowem Tydzień [2],
  • prostokąt pod nazwami dni roboczych (poniedziałek – piątek) [3],
  • prostokąt pod słowem Sobota [4],
  • prostokąt pod słowem Niedziela [5].

Kolejne prostokąty są rysowane:

  • pod komórkami z numeracją tygodni (Tło kolumny z numerem tygodnia) [6],

  • pod komórkami z numeracją dni roboczych (Tło kolumny dni roboczych) [7],

  • pod komórkami z numeracją sobót (Tło kolumny sobót) [8],

  • pod komórkami z numeracją niedziel (Tło kolumny niedziel) [9].

Każdemu z wyżej wymienionych prostokątów można ustalić osobny kolor.

Więcej informacji na temat możliwości ustalania kolorów poszczególnych elementów kalendarium znajdą Państwo w rozdziale 4.


Fragment filmu na temat budowy kalendarium, kończy się: 3'45"


3.2. Rozmiary elementów

Szerokość ramek przeznaczonych na każdy dzień określa się poprzez odjęcie od szerokości arkusza wartości marginesów lewego i prawego, odjęcie szerokości kolumny z numerem tygodnia i podziale tak wyliczonej wartości przez 7. Jeżeli nie chcemy, aby wyświetlała się kolumna z numerem tygodnia, należy ustalić jej szerokość na 0 mm.

Analogicznie ustalana jest wysokość ramek przeznaczonych na każdy dzień. Od wysokości arkusza odejmowane są wartości marginesów górnego i dolnego, wysokość wiersza z nazwami dni tygodnia i podziale tak wyliczonej wartości przez 5 lub 6, w zależności od przyjętej liczby tygodni na każdy miesiąc. Jeżeli wiersz z nazwami dni tygodnia będzie miał przypisaną wartość 0 mm, to nie będzie wyświetlany.

Definicje rozmiarów można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu oraz można je importować z innego projektu kalendarium.


Fragment filmu o rozmiarach kalendarium kończy się: 4'51"


3.3. Ramki tekstowe

Na kalendarium można umieścić oznaczenie roku, nazwy miesięcy i dni.

Oznaczenie roku może być poprzedzone lub zakończone dodatkową frazą.

Na nazwy miesięcy i nazwy dni tygodnia przeznaczone są po dwie ramki tekstowe. Umożliwia to np. wpisanie tych tekstów w innych językach.

Teksty w ramkach można dowolnie zmieniać.

W każdej komórce przeznaczonej na jeden dzień można umieścić 5 ramek tekstowych: tekst 1, 2, 3, 4 i numer dnia.

Domyślnie tekst numer 1 to wykaz imienin, tekst numer 2 jest wykazem świąt stałych i ruchomych, ramka numer 3 pokazuje wschody słońca, a ramka numer 4 - zachody słońca. Wyliczenia czasów wschodów i zachodów słońca dotyczą Warszawy.


Fragment filmu wprowawdzający do zagadnienia ramek tekstowych kończy się: 7'31"


3.4. Treści ramek tekstowych

Treści wyświetlane w ramkach zebrane są w tabelach w panelu TREŚCI RAMEK TEKSTOWYCH. W ramkach dla tekstów nr 1, 2, 3 i 4 liczba wierszy w tabelach jest równa 366. W latach nieprzestępnych wpis 29 lutego (oznaczony kolorem pomarańczowym) jest pomijany.

Do zarządzania treścią (korekty) służy menu kontekstowe wywoływane po naciśnięciu prawego klawisza myszy. Treści w tabelach można importować z innego projektu kalendarium lub z pliku tekstowego o liczbie wierszy równej 366. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rozdziale 6 i 7.

Znak „¬” (Alt+0172) jest interpretowany jako znak przejścia do nowego wiersza.

Poniżej przedstawiamy porównanie układu tekstu ramki tekstowej z imionami oddzielonymi przecinkami i z zastosowaniem znacznika przejścia do nowego wiersza.

Należy pamiętać, że przy każdej tego typu zmianie konieczna jest korekta położenia ramek tekstowych. W powyższym przykładzie dotyczyła ona położenia ramki z nazwą święta.

Treści ramek tekstowych mogą zostać zapisane jako domyślne dla danego roku przy kolejnych uruchomieniach.


Fragment filmu "Treści ramek tekstowych", kończy się: 9'14"


3.5. Formatowanie ramek tekstowych

Tekstom w ramkach (rok, nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, numer dnia, tekst nr 1, 2, 3 i 4) można przypisać font i stopień (wielkość). Dodatkowo, każdy tekst może zostać wyrównany w poziomie i w pionie oraz przesunięty na osi góra/dół lub lewo/prawo.

Dobór parametrów dotyczy wszystkich tekstów z danej grupy np. wszystkich numerów dni.

Dla roku, nazw miesięcy i nazw dni tygodnia ramką jest całe kalendarium. Teksty te mogą być umieszczone w dowolnym miejscu. W przykładzie poniżej rok został napisany fontem o stopniu 300 i w ten sposób stanowi tło dla całego kalendarium.

Dla numeru dnia, tekstów nr 1, 2, 3 i 4 ramką jest prostokąt przeznaczony na dzień miesiąca.

Wyboru elementu dokonuje się z listy rozwijanej w panelu FORMATOWANIE RAMEK TEKSTOWYCH.

Formatowanie elementów na liście o numerach od 12 do 21 dotyczy tylko tych projektów kalendarzy, w których została wybrana opcja 5. tygodniowego miesiąca. W takim przypadku mogą pojawić się ramki z podwójnymi wpisami.

Przy każdej zmianie rozmiaru kalendarium, opcji wyświetlania liczby tygodni miesiącu (5 lub 6) oraz zmianie parametrów fontu używanego w ramce tekstowej konieczna jest korekta położenia ramek tekstowych.

Formatowania ramek można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu oraz można je importować z innego projektu kalendarium.


Fragment filmu na temat formatowania ramek tekstowych kończy się: 11'35"