Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

6. Importowanie projektów kalendariów

6.1. Bezpłatne projekty kalendariów

Po uruchomieniu programu w głównym oknie wyświetlony zostanie bazowy szablon (projekt graficzny) wraz z przykładowymi danymi dla wybranego roku.

Na stronie impozycjoner.pl/calendarwizard można zobaczyć i pobrać bezpłatnie projekty kalendariów wykonane w programie Tegraf Calendar Wizard. Zróżnicowane są pod względem układu ramek tekstowych, rodzajów zastosowanych fontów i kolorystyki.

Baza projektów będzie uaktualniana.

Bezpośrednio z programu można przejść do strony z projektami po wybraniu:

Przykładowe projekty:

6.2. Importowanie formatowań, kolorów i danych z innych projektów

Formatowania ramek tekstowych, definicje kolorów, rozmiarów i dane w tabelach są elementami rozłącznymi, co umożliwia ich bezproblemowe przenoszenie między projektami.

Przykładowo, mając dwa różne projekty różniące się treścią i wyglądem, można utworzyć kolejny projekt importując do jednego z nich np. definicje kolorów z drugiego projektu.

Do importowania wybranych parametrów służy klawisz widoczny pod nazwą odpowiedniego panelu.

Importowanie kolorów i formatowania ramek tekstowych z innych projektów – przykład

Krok 1.

Otwieramy projekt, który chcemy zmodyfikować. W tym przykładzie posłużymy się projektem bazowym, domyślnie wczytywanym po uruchomieniu programu.

Kolorystykę zaimportujemy z projektu 1, natomiast formatowanie ramek tekstowych z projektu 2.

Krok 2.

W panelu KOLORY ELEMENTÓW klikamy na klawiszu Importuj kolory z innego projektu, następnie wybieramy interesujący nas projekt.

Tak wygląda nasz wstępnie zmodyfikowany projekt:

Porównując go z projektem bazowym łatwo zauważyć, że zmianie uległa tylko kolorystyka.

Krok 3.

Teraz zaimportujemy formatowanie ramek tekstowych z projektu nr 2. Przełączamy się na panel FORMATOWANIE RAMEK TEKSTOWYCH, klikamy klawisz Importuj formatowanie z innego projektu i wybieramy właściwy projekt.

Nasz nowy projekt jest prawie gotowy.

Krok 4.

Należy pamiętać, że przy każdej zmianie układu ramek tekstowych lub zmianie parametrów fontów konieczna jest korekta położenia ramek tekstowych.

W przypadku tego projektu przesunięcia wymagała ramka z numerem dnia i z imieninami.

Jeżeli jest taka potrzeba projekt możemy nadal modyfikować.


Fragment filmu o projektach kalendariów i imporcie formatowań z innych projektów, kończy się: 25'27"