Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4. Kolory elementów

Na arkuszu kalendarium występują 24 elementy, którym można określić kolor.


W panelu KOLORY ELEMENTÓW ustala się kolor elementu po wybraniu go z listy rozwijanej. Kolory mogą być określane w przestrzeni barwnej CMYK, RGB lub jako kolory dodatkowe (spot).

Kolory elementów można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu oraz można je importować z innego projektu kalendarium.

4.1. Kolory tekstów (ramek tekstowych)

Kolor, w jakim jest rysowany numer dnia miesiąca zależy od jego położenia. Możliwe są 4 kolory, w jakich będzie wyświetlany numer dnia miesiąca:

[1] kolor dnia miesiąca następnego (poprzedniego) – oznaczenie numerów dni widocznych na kalendarium, ale będących poza dniami wybranego miesiąca (w wierszu pierwszym i ostatnim);

[2] kolor dnia roboczego – numery dni od poniedziałku do piątku;

[3] kolor sobót - numery dni rysowanych w kolumnie sobót;

[4] kolor niedziel – numery dni rysowanych w kolumnie niedziel.

Kolory tekstów w ramkach nr 1, 2, 3 i 4 są rysowane w kolorach zdefiniowanych dla tych ramek: Tekst nr 1 (imieniny), Tekst nr 2 (święta), Tekst nr 3 i Tekst nr 4.

Opcja: w panelu Dodatkowe ustawienia w podpanelu Inne, znajdują się przełączniki nadpisujące kolor, w jakim są wyświetlane teksty w ramkach 1, 2, 3, i 4. Włączenie odpowiedniego przełącznika dla danej ramki wymusza rysowanie tych tekstów w kolorze, w jakim rysowany jest numer dnia miesiąca (np. jeżeli numer dnia miesiąca jest rysowany w kolorze niedzieli, to ramka tekstowa też jest rysowana w kolorze niedzieli – kolor przypisany dla wybranej ramki jest pomijany).


Fragment filmu o zasadach przypisywania kolorów kończy się: 16'30"


4.2. Wyróżnianie dni (np. świąt)

Niezależnie do kolorów zdefiniowanych dla tekstów nr 1, 2, 3 i 4 oraz jednego z czterech kolorów przeznaczonych dla numeru dnia miesiąca, kolory dla tych elementów możemy nadpisać jednym z 9 kolorów dodatkowych. Wykaz tych kolorów znajduje się na końcu rozwijanej listy elementów w panelu Kolory elementów.

Kolory dodatkowe zostały w programie wstępnie zdefiniowane:
1. czerwony
2. zielony
3. granatowy
4. cyjan
5. magenta
6. fioletowy
7. brązowy
8. pomarańczowy
9. żółty
Każdy z kolorów można dowolnie dopasować do swoich potrzeb.
Ustalenie koloru, w jakim będzie rysowany wybrany tekst (numer dnia, tekst nr 1, 2, 3 lub 4), polega na wpisaniu odpowiedniego numeru od 0 do 9 w panelu Treści ramek tekstowych. Przykład obok pokazuje przypisane kolorów dla świąt przypadających na 1, 2 i 3 maja.


Aby zwiększyć czytelność tabeli wartość 0 (zero) nie jest wyświetlana. Oznacza ona, że dla danego tekstu używany jest kolor domyślny lub nadpisany przełącznikiem Tekst nr X w kolorze numeru dnia.

Błędne wpisane wartości powyżej 9 spowoduje, że pojawi się znak ostrzegawczy, który zniknie dopiero po wpisaniu właściwego numeru koloru dodatkowego z zakresu od 0 do 9.


Fragment filmu o wyróżnianiu kolorem dni kończy się: 18'37"