Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

5. Opcje dodatkowe

Panel DODATKOWE USTAWIENIA składa się z trzech podpaneli: Pokaż/Ukryj, Przezroczystości (0-100%) i Inne.

Pokaż/Ukryj

W tym panelu można wyłączyć rysowanie niektórych elementów. Wyłączenie rysowania kolumny z numeracją tygodni uzyskuje się poprzez ustalenie jej szerokość na 0 mm, a wyłączenie wiersza z nazwami dni tygodnia, poprzez wyzerowanie jego wysokości.

Przezroczystości (0-100%)

Panel umożliwia nadanie przezroczystości rysowanym prostokątom wchodzącym w skład tła tabeli. Przezroczystość 100% oznacza, że wybrany prostokąt nie będzie rysowany.

Inne

W panelu Inne można:

[1] zamienić tradycyjne numerowanie dni miesiąca na numerowanie kolejnymi dniami roku,

[2] wybrać taką opcję kalendarium, w której będzie wyświetlane 5 wierszy (a nie jak jest domyślnie 6) przeznaczonych na numerację dni danego miesiąca (poniżej omówiliśmy to zagadnienie bardziej szczegółowo),

[3] ustawić niedzielę jako pierwszy dzień tygodnia,

[4] wstawić grafikę z pliku pdf (skalowaną do rozmiarów kalendarium),jako tło kalendarium (tło arkusza),

[5] wybrać opcję, w której kolor nazwy dni tygodni jest zgodny z kolorem, w jakim wyświetlany jest numer dnia, a ponadto włączyć rysowanie tekstów 1, 2, 3 lub 4 w kolorze dnia.

Panel: Inne/Tygodni w miesiącu

Program umożliwia wykonanie kalendarium z uwzględnieniem pięciu lub sześciu tygodni w miesiącu. Domyślny szablon opracowany jest w wersji sześciotygodniowej.

Zdarza się, że ostatnie dni miesiąca przypadają w szóstym tygodniu. W przypadku wyboru opcji kalendarium z pięcioma wierszami (tygodniami), program przeniesie takie wpisy do tygodnia poprzedniego (piątego) tworząc komórkę z podwojonymi wpisami.

Wielkości ramek z informacjami o jednym, jak i o dwóch dniach są takie same, sugerujemy więc (jeżeli to możliwe), usunięcie treści w odpowiednich wierszach ramki 2, 3 lub 4.

Usunięcie części tekstów niewątpliwie wpłynie na czytelność podwójnej ramki tekstowej.


Program umożliwia korektę położenia tekstów zarówno w ramkach z dniami pojedynczymi, jak i podwójnymi. Więcej informacji na temat formatowania ramek tekstowych znajdą Państwo w podrozdziale 3.4.


Fragment filmu, w którym omówione są opcje dodatkowe, kończy się: 20'22"