Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2. Interfejs programu

2. 1. Uruchomienie programu

Po uruchomieniu programu należy wybrać rok, dla którego będzie generowane kalendarium i kliknąć klawisz Wczytaj domyślne dane dla ramek tekstowych.

W głównym oknie programu wyświetlony zostanie bazowy szablon (projekt graficzny) wraz z przykładowymi danymi dla wybranego roku (imieniny, święta ruchome i stałe, wschody i zachody słońca).

Zebrane przez nas dane umożliwiają przygotowanie kalendariów na lata 2022 – 2030.

Literą „P” zaznaczone zostały lata przestępne.

2.2. Główne okno programu

Główne okno programu składa się z dwóch części.

Prawą część zajmuje zestaw paneli z narzędziami do formatowania obiektów składających się na kalendaria [1]. Lewa część okna to przeglądarka plików pdf [2]. Nad nią znajduje się panel służący do zarządzania podglądem [3].

2.3. Panel zarządzania podglądem

W panelu zarządzania podglądem 8 pierwszych przycisków służy do regulowania stopnia powiększenia wyświetlanego pliku pdf i wyglądu samej przeglądarki.

Znaczenie wszystkich ikon jest opisane dymkami podpowiedzi widocznymi po najechaniu na nie kursorem myszy.

 Przycisk TB włącza/wyłącza pokazywanie TrimBox, czyli rozmiaru określonego w panelu ROZMIARY ELEMENTÓW bez spadów.

 Włączenie tego przełącznika narysuje na podkładzie szarą siatkę milimetrową. Siatka jest rysowana nad elementami kalendarza.

Pozostałe dwa elementy w tym panelu pozwalają na zmianę miesiąca wyświetlanego w oknie podglądu.

2.4. Panele elementów kalendariów

Prawą część interfejsu stanowi kilka rozwijanych paneli służących do ustalania wyglądu elementów składowych kalendariów – podkładów oraz ramek tekstowych.Fragment filmu, w którym omówiony jest interfejs programu kończy się: 2'13"