Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

7. Przygotowanie danych do importu

Dane do ramek tekstowych można przygotować samodzielnie. Muszą być zapisane jako pliki tekstowe (*.txt). W przykładzie prezentowanym poniżej dane ze znakami zodiaku zostały przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym i za pomocą systemowego schowka zostały przekopiowane do programu do edycji danych tekstowych. Polecamy bezpłatny program Notepad++, który m.in. pozwala na łatwe usuwanie zbędnych spacji.

Pliki tekstowe powinny mieć 366 wierszy (także dla lat zwykłych, nieprzestępnych). W latach nieprzestępnych wpis 29 lutego będzie pomijany.

UWAGA. Dane w plikach tekstowych powinny być kodowane w systemie UTF-8.