Dokumentacja TEgraf Calendar Wizard

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

10. Wersja komercyjna – sposób licencjonowania

  POBIERZ PROGRAM ADDMARKER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (64 BIT)

Jeżeli link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."


Licencja programu Tegraf Calendar Wizard jest licencją jednostanowiskową. Klucz aktywacyjny (w postaci ciągu cyfr i liter, np. HK4T-VPRB-5TJG-XT5T-BEXV-DR6R-V5) jest elementem definiującym uprawnienia użytkownika (czas użytkowania programu). Program bez wprowadzonego klucza (bez licencji), a po zakończeniu okresu testowego (trial), pracuje w trybie demonstracyjnym. W trybie tym do generowanych przez program plików pdf dodawany jest znak wodny. Program przechodzi w tryb demonstracyjny także po odinstalowaniu licencji.

Przenoszenie licencji na inny komputer

Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze "służbowym" odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie).

UWAGA. Należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem jej na inny komputer. Licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjonowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach.

Licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie licencji na TRZECI komputer i jej odinstalowanie - spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą techniczną.

Możliwe problemy

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

34

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalować ręcznie, pobierając program instalacyjny z linku poniżej.

Wersja 64-bitowa: vc_redist.x64.exe