Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.2. Zmiany w programie w odniesieniu do wersji 4

W 2023 roku nastąpi aktualizacja programu Impozycjoner do wersji 5. Wersję tę wzbogaciliśmy o całą listę nowych funkcji zgłoszonych przez dotychczasowych użytkowników naszego programu. Chcemy, aby użytkownicy Impozycjonera mogli na bieżąco śledzić postępy prac nad nową wersją. Postanowiliśmy więc udostępnić próbne wersje nowych wariantów programu do publicznego testowania i prosimy o zgłaszanie ewentualnych końcowych poprawek.

Jako pierwszy w nowej wersji udostępniamy wariant C programu Impozycjoner, który przeznaczony jest do montażu książek drukowanych cyfrowo. Wszyscy posiadacze licencji C mogą korzystać równolegle z programu w wersji 4.0.0.0 oraz z wersji próbnej. Przy braku licencji na wariant C, program będzie dodawał do generowanych plików pdf znak wodny.

Jako drugi w kolejności powstanie wariant B Impozycjonera i jako ostatni - wariant A.

Ogólne uwagi do nowej wersji:

  1. W nowej wersji programu postanowiliśmy rozdzielić jeden wykonywalny plik Impozycjoner.exe na kilka. Warianty programu uruchamiane są przez osobne pliki exe. Dzięki temu każdy z plików wykonywalnych jest mniejszy, szybszy i łatwiejszy do aktualizacji. Użytkownicy posiadający wykupione licencje na więcej niż jeden wariant będą mogli uruchomić wersje jednowariantowe w tym samym czasie.

  2. Zmianie uległ format zapisu projektów impozycji. W nowej wersji pliki wykonane w wariancie C mają rozszerzenie *.impc. Niestety, ze względu na zakres wprowadzonych zmian, dotychczasowe pliki *.impozycjoner nie są obsługiwane w nowej wersji programu, natomiast nadal będzie możliwość ich uruchomienia w wersji 4.

  3. Modyfikacji uległ też interfejs, który stał się podobny do pozostałych programów z naszej oferty. Względy techniczne były kolejną przyczyną tej modyfikacji.

  4. Istotną zmianą jest nowa definicja rozmiaru użytka. Użytek, czyli komórka siatki użytków, w której umieszczane są montowane strony pdf, ma teraz rozmiar TrimBox strony (bez spadów). Wielkość spadów jest regulowana odstępami między wierszami/kolumnami siatki użytków.

  5. Jednym z większych problemów dotychczasowej wersji programu była mała elastyczność pod względem możliwości dodawania elementów sterujących, a wymaganych przez maszyny obrabiające arkusze po druku (post-press). W nowej wersji postawiliśmy na większą uniwersalność w tym zakresie. Użytkownik programu ma możliwość umieszczania właściwie dowolnego elementu na arkuszu. Elementem tym może być figura geometryczna rysowana przez program lub figura złożona z kształtów podstawowych, kilkanaście rodzajów kodu kreskowego, a także elementów w formacie pdf. Opracowany nowy system pozycjonowania takich elementów na arkuszu pozwala na umieszczenie ich w dowolnym miejscu oraz dowiązanie położenia do zmieniających się np. rozmiarów papieru czy pola zadruku. Możliwe jest też mieszanie takiego dowiązania, np. w osi X powiązanie go z polem zadruku, a w osi Y z rozmiarem papieru. Taki system połączony z możliwością obrotu elementu o wielokrotność 90°, odtąd wyczerpuje temat umieszczania elementów na arkuszu wymaganych przez maszyny typu rozcinarki, bindownice, niciarki itp.

  6. HotFolder Monitor to specjalna aplikacja, którą dodajemy do wariantu C. Zadaniem tej aplikacji jest monitorowanie wybranych folderów i wykonanie impozycji pojawiających się w nich plików pdf. Przy prawidłowo skonfigurowanych programach, wykonywanie impozycji o podobnych parametrach ogranicza się do zapisania impozycjonowanego pliku pdf w we wskazanym folderze.

  7. Ostatnią zmianą, będącą jeszcze w trakcie przygotowań, jest możliwość uruchamiania narzędzi dodatkowych z osobnego panelu (programu). Na razie korzystanie z narzędzi dodatkowych jest możliwe w wersji 4.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ