Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.4. Interfejs programu

Po wczytaniu pliku pdf, projektu lub przejściu do trybu symulatora uruchomieniu programu w trybie tworzenia nowej impozycji, główne okno programu dzieli się na dwie części – przeglądarkę pdf pozwalającą na podgląd projektowanego arkusza impozycyjnego [1] oraz panel zakładek definiujących arkusz i elementy umieszcza-ne na arkuszu [2]. Panel zakładek może być umieszczony z prawej lub lewej strony okna podglądu.


Powyżej okna podglądu znajduje się panel zarządzający wyświetlanym podglądem zbudowany z kilkunastu przycisków [3].

W panelu zarządzania podglądem 11 pierwszych przycisków służy do regulowania stopnia powiększenia wyświetlanego pliku pdf i wyglądu samej przeglądarki.

Znaczenie wszystkich ikon jest opisane dymkami podpowiedzi widocznymi po najechaniu na nie kursorem myszy. Ostatni z nich pozwala na zmianę liczby wyświetlanych stron w oknie przeglądarki (jedna lub dwie strony arkusza). Przy wyświetlaniu jednej strony, przełączanie między recto a verso dobywa się za pomocą kółka myszy.

Włączenie tego przełącznika narysuje szarą siatkę milimetrową. Siatka jest rysowana nad pozostałymi elementami.

Włączenie tego przełącznika narysuje na arkuszu elementy wymiarowania arkusza i użytka. Pod prawym klawiszem myszy na tym przycisku jest dostępne menu kontekstowe pozwalające na wybór elementów wymiarowania (netto użytka, brutto użytka, odstępy między kolumnami/wierszami oraz marginesy między krawędziami papieru i pola zadruku.

Pole zadruku to zbiorcza powierzchnia TrimBoxów wszystkich użytków, bez spadów zewnętrznych.

Przycisk umożliwia zapis obrazu wyświetlanego w oknie podglądu do pliku pdf.

Przełącznik zmiany trybu podglądu zmienia wyświetlanie obrazu montowanych stron z rzeczywistego na uproszczony i odwrotnie. Przełącznik jest dostępny (widoczny) tylko po wczytaniu pliku pdf do programu. W trybie rzeczywistym, w oknie podglądu wyświetlany jest prawdziwy obraz nakładanych elementów. W trybie uproszczonym w oknie podglądu prawdziwy jest symulowany obraz strony pdf.

Symulowany obraz strony składa się z prostokąta pokazującego rozmiar brutto strony (ze spadami) [1], jaśniejszego prostokąta symulującego rozmiar netto (bez spadów) [2] oraz ramki z "oślim uchem" zagiętym do środka oznaczającym stronę o numerze nieparzystym [3] lub ramki bez "ucha" oznaczającej stronę o numerze parzystym [4].

Jednakowym kolorem oznaczane są dwie strony tej samej kartki [5]. Dwie kreski rysowane wzdłuż dłuższej krawędzi ramki oznaczają pionową orientację użytka (szerokość mniejsza od wysokości) [6]. Rysowane wzdłuż krótszej krawędzi oznaczałyby poziomą orientację użytka (szerokość większa od wysokości). Numer pośrodku to numer strony w pliku [7].Poniżej numeru strony znajduje się kąt obrotu użytka (strony) [8] oraz numer publikacji przypisanej do użytka [9].

Poniżej panelu zarządzającego wyświetlanym podglądem znajduje się oznaczenie strony wyświetlanego arkusza. Pod prawym klawiszem myszy dostępne jest menu kontekstowe pozwalające na dopasowanie nazwy strony arkusza do własnych preferencji.

Pod oknem przeglądarki pdf znajduje się pasek nawigacyjny pozwalający na zmianę numeru wyświetlanego arkusza.

W przypadku składek w oprawie szytej czwórek drukarskich dodatkowo wyświetlana jest tabela obrazująca zawartość.

Menu programu

Menu programu (Plik i Opcje) pozwala m. in. na zapisanie ustawień paneli jako domyślnych, przywrócenie ustawień poinstalacyjnych, aktywację programu, dostęp do folderu z plikami konfiguracyjnymi.

Menu Pokaż panele służy do ukrywania/pokazywania paneli. Ukrycie paneli nieuży-wanych pozwala na stworzenie minimalistycznego środowiska pracy.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ