Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.10. Szablony impozycji

Szablon impozycji, to nic innego, jak projekt impozycji zapisany w folderze MyImpozycjoner\Settings\v5\C_XML\Template i wzbogacony o wielowierszowy opis.

Użytkownik ma możliwość wyboru folderu, który będzie służył jako miejsce przechowywania szablonów. Wybrany folder zostanie zapamiętany i obowiązujący w kolejnych uruchomieniach programu. Jeżeli folder ustawiony jako domyślny nie istnieje na dysku, program przywraca (jako domyślny) folder MyImpozycjoner\Settings\v5\C_XML\Template.

Użytkownik ma również możliwość samodzielnego zdefiniowania do 9 folderów, które będą służyć jako magazyn szablonów. Po zdefiniowaniu, użytkownik może aktywować każdy z tych folderów poprzez naciśnięcie wybranego klawisza. Foldery oraz odpowiadające im nazwy przypisane do klawiszy są zdefiniowane w pliku MyImpozycjoner\Settings\v5\C_XML\TemplateFolders.txt. Każdy z pierwszych 9 wierszy tego pliku powinien mieć ustaloną strukturę, na przykład:

C:\|Dysk C
D:\Impozycjoner\Szablony\Komori|Komori
D:\Impozycjoner\Szablony\Klejona|Klejona

Fraza przed pionową kreską | stanowi nazwę folderu, a wyraz po kresce pojawi się na klawiszu, pod warunkiem, że folder istnieje na dysku.

Ostatni, dziesiąty przycisk jest zarezerwowany dla folderu MyImpozycjoner\Settings\v5\C_XML\Template.

Podczas każdego uruchomienia programu folder domyślny jest odczytywany i jest uaktualniana lista szablonów dostępna po wybraniu polecenia menu Wczytaj szablon.Zmiana opisu i inne operacje na szablonach są możliwe po kliknięciu na opisie szablonu lewym klawiszem myszy.

Zaletą zapamiętywania najczęściej używanych ustawień jako szablon, jest to, że są one zawsze gotowe do wczytania i nie trzeba ich szukać na dysku.


Z zaznaczonego szablonu do aktualnie projektowanej impozycji można zaimportować wszystkie lub tylko wybrane ustawienia. Do tego celu służy okno dialogowe, które jest uruchamiane po wybraniu polecenia Importuj z zaznaczonego.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ