Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.11. HotFolder Monitor

HotFolder Monitor to dodatkowa aplikacja wariantu C programu Impozycjoner. Jest uproszczoną wersją głównego programu, pozbawioną interfejsu, korzystającą z tych samych plików konfiguracyjnych i odczytującą pliki projektów impozycji utworzone przez program główny.

Różnice w odczytywaniu szablonów między programem głównym a HotFolder Monitorem:

  1. W HF Monitor pomijane jest wyłączenie Tabeli wyjątków, która jest zawsze włączona.
  2. HF Monitor nie wykona korekty wypychania w oprawie zeszytowej.
  3. HF Monitor nie może zapisywać każdego arkusza do oddzielnego pliku.

Zadaniem programu jest obserwowanie wskazanego folderu na dysku i w razie pojawienia się w nim pliku pdf, poddanie go impozycji, bez wyświetlania jakichkolwiek okien ostrzegawczo-informacyjnych.

Pierwszą czynnością po uruchomieniu programu HF Monitor jest wskazanie folderu na dysku, który będzie obserwowany oraz folderu, w którym będą zapisywane pliki impozycyjne. Po wskazaniu folderu wejściowego, zostaną w nim utworzone dwa podfoldery: ERROR (na pliki pdf, których impozycji z jakiegoś powodu nie można wykonać) oraz folder LOGS, w którym będą zapisywane pliki xml dokumentujące pracę programu.

Można to zrobić w dowolnym momencie pracy programu, korzystając z odpowiednich poleceń menu lub z menu wyświetlanego po naciśnięciu prawego klawisza myszy na etykiecie z nazwą folderu.

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany szablonu konfiguracyjnego, zgodnie z którym będą wykonywane impozycje plików PDF.

Każda zmiana folderów oraz szablonu jest zapamiętywana do następnego uruchomienia programu.

Jeśli zostaną wskazane foldery oraz odczytany zostanie szablon impozycji, będzie możliwe uruchomienie obserwowania folderu po naciśnięciu przycisku URUCHOM HFM.

Przycisk ten jest dwustanowy, umożliwia włączenie i wyłączenie obserwowania folderu.

Za każdym uruchomieniem programu, zakładany jest plik w formacie xml, w którym zapisywana jest historia wykonywanych impozycji. Plik nosi nazwę składającą się z daty, znaku "_" i godziny rozpoczęcia monitorowania (np. 29.01.2023_11.28.35.xml). Wpisy w aktualnym pliku można obserwować na bieżąco po wywołaniu okna Zapis aktualnej sesji programu HotFolder Monitor.

Archiwalne wpisy można przeglądać za pomocą zwykłego notatnika lub jakiegokolwiek edytora tekstowego, najlepiej z wbudowaną obsługą formatu xml (np. Notepad++).

Zmiana liczby stron w składce

W ramach tego samego szablonu można zmieniać liczbę stron w składce. Parametr ten można przekazać do programu w nazwie pliku pdf, np. fraza "_PG32_" w dowolnym miejscu w nazwie pliku nadpisuje zapamiętaną w szablonie liczbę stron w składce kompletnej na 32. Jeżeli z nazwy pliku nie uda się wydzielić nowej liczby stron w składce, obowiązuje wartość zapamiętana w szablonie. Liczba stron w składce musi być podzielna przez 4 bez reszty.

Jeżeli pole wyboru Dodawaj na końcu brakujące strony (wakaty) - automatycznie jest wyłączone, to w przypadku skierowania do folderu pliku o złej liczbie stron, program wykona impozycję takiego pliku dodając od 1 do 3 stron "pustych" (wakatów).

Można jednocześnie uruchomić kilka HF Monitorów, wskazując różne foldery do obserwowania.
Uruchomienie kilku HF Monitorów z różną konfiguracją, ale ze wspólnym obserwowanych folderem jest błędem!

Wykonywanie impozycji za pomocą HF Monitora sprowadza się do zapisania pliku pdf w obserwowanym folderze. Odbywa się na identycznych zasadach, jak impozycja wykonywana za pomocą głównego programu (opisana w rozdziale Panel OPCJE KOŃCOWE), ale zalecamy (przynajmniej w początkowym okresie) używanie tego narzędzia z rozwagą.

Sytuacja, w której wygenerowane przez program pliki impozycyjne są kierowane na drukarkę bez żadnej weryfikacji przez operatora programu – jest niedopuszczalna.

Niebezpiecznym momentem jest kierowanie do tego samego HF Monitora prac o znacząco różnych rozmiarach lub o zmienionej orientacji strony (w projekcie strona pionowa, w pliku – pozioma). W takim przypadku istnieje ryzyko generowania stron, w których pole zadruku jest większe od papieru.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ