Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.2. Panel PARAMETRY IMPOZYCJI

W tym panelu dokonuje się wyboru najważ-niejszego parametru impozycji – rodzaju oprawy. Wybór rodzaju oprawy decyduje o algorytmach rozkładania montowanych stron na arkuszach. Do wyboru są: oprawa klejona (z pojedynczych kartek), oprawa zeszytowa (czwórek drukarskich) oraz oprawa szyta (czwórek drukarskich).

Po wybraniu rodzaju oprawy należy ustalić wielkość siatki użytków, w której będą umieszczane strony pdf. Wielkość siatki użytków określa się poprzez podanie liczby wierszy i kolumn oraz kąta obrotu. Te parametry powinny być tak dobrane, aby odpad papieru po wydrukowaniu i wykrojeniu stron do dalszych czynności introligatorskich był jak najmniejszy.

Rozmiar użytka w oprawie klejonej to rozmiar TrimBox strony, ale w oprawie szytej i zeszytowej to rozmiar 2 stron (czwórki drukarskiej). Oznacza to, że po wybraniu oprawy klejonej i np. siatki użytków 2 x 2 (2 kolumny i 2 wiersze) na każdej ze stron arkusza zostaną umieszczone 4 strony zmontowanego pliku pdf (czyli razem na arkuszu 2 x 4 = 8), a w przypadku oprawy szytej i zeszytowej – dwa razy więcej.

Kolejnym parametrem jest ustalenie wielkości spadów. Podany w panelu rozmiar spadu oznacza jego maksymalną wielkość. Wielkość spadu między użytkami określa się poprzez regulowanie odstępów między kolumnami/wierszami. Spad (o ile jest obecny na stronie pdf) zostanie docięty do połowy tej odległości. Spad zostanie docięty do maksymalnej podanej wartości wtedy, gdy odległość miedzy kolumnami/wierszami będzie większa lub równa dwukrotnej wartości spadu. Do wartości maksymalnej spad będzie również docinany na zewnętrznych krawędziach impozycji.

Przykład. Parametry użytka: spad = 6 mm, odległość między kolumnami = 4 mm, odległość między wierszami = 6 mm.

W panelu PARAMETRY IMPOZYCJI dodatkowo można ustalić liczbę arkuszy w składce szytej. Należy pamiętać, że liczba stron w składce szytej musi być podzielna przez 4 bez reszty. Zagadnienie zostanie dokładnie omówione w rozdziale 3.3. Kolejność składek w oprawie szytej.

Wprowadzenie dodatkowych 180° obrotu jest możliwe po wybraniu polecenia, dostępnego poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranym użytku. Wprowadzenie dodatkowego obrotu na recto automatycznie spowoduje odpowiedni obrót na verso. Jednak wybranie tego polecenia na verso nie powoduje automatycznego dodania obrotu na recto, co zostanie zasygnalizowane czerwonym opisem na użytkach.

W tym samym menu kontekstowym znajduje się opcja umożliwiająca przesuwanie wybranych kolumn w pionie. Zaleca się korzystanie z tej funkcji wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.


Ponadto można ustalić, które z użytków (jeżeli to konieczne) będą zajmowane przez strony pdf zmontowanego pliku "od końca" (w oprawie klejonej). Wyboru dokonuje się za pomocą polecenia Odwrotna kolejność stron dostępnego w menu kontekstowym użytka (tylko na recto).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ