Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3.2. Przykładowe wpisy do tabeli wyjątków

Przykład 1

Liczba stron w składce/składkach niekompletnych = 16.
Liczba stron w składce kompletnej = 32 (8 arkuszy w składce).

Kolejność składek w oprawie szytej z zastosowaniem reguły domyślnej

Czasami lepiej składkę 16-stronicową umiejscowioną jako przedostatnią w bloku książki podzielić na dwie mniejsze 8-stronicowe składki położone w bloku książki symetrycznie (np. jako drugą i przedostatnią).

Wyjątek wymuszający rozdzielenie składki 16-stronicowej (przy 32-stronicowych składkach kompletnych) na dwie składki 8-stronicowe i umieszczenie jednej z nich po pierwszej składce kompletnej, a drugiej jako przedostatniej składki w książce, ma postać:

K+8+nK+8+K.

Ostatnią składką jest składka kompletna.
Taka sytuacja wystąpi np. przy impozycji 176 stron.

Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tabeli wyjątków, aby były one zapamiętane, konieczne jest ich zapisanie.


Kolejność składek w oprawie szytej z zastosowaniem wyjątku od reguły


Przykład 2

Liczba stron w składce/składkach niekompletnych = 4.
Liczba stron w składce kompletnej = 32 (8 arkuszy w składce).

Kolejność składek w oprawie szytej z zastosowaniem reguły domyślnej

Przy składce niekompletnej składającej się z jednego arkusza (4 stron) może pojawić się problem szycia pojedynczego arkusza na niciarce. Lepiej jest wtedy dołożyć do takiej składki jeden arkusz ze składki sąsiedniej.

Wyjątek wymuszający przeniesienie jednego arkusza ze składki poprzedniej i dołączenie go do składki niekompletnej, co w sumie utworzy dwie składki niekompletne – 28-stronicową i 8-stronicową, powinien mieć postać:

nK+28+8+K.

Ostatnią składką jest składka kompletna.
Impozycja omówiona w tym przykładzie może być zastosowana np. przy 164 stronach.

Po wprowadzeniu zmian w tabeli wyjątków konieczne jest zapisanie tabeli.

Kolejność składek w oprawie szytej z zastosowaniem wyjątku od reguły


Przykład 3

Liczba stron w składce/składkach niekompletnych = 4.
Liczba stron w składce kompletnej = 32 (8 arkuszy w składce).

Kolejność składek w oprawie szytej z zastosowaniem reguły domyślnej

Innym sposobem likwidacji składki jednoarkuszowej jest dołączenie arkusza z tej składki do składki sąsiedniej, co utworzy składkę nadkompletną o liczbie arkuszy większej, niż liczba arkuszy w składce kompletnej. Wyjątek wymuszający likwidację składki jednoarkuszowej poprzez dołączenie arkusza do składki poprzedniej, powinien mieć postać:

nK+36+K.

Ostatnią składką jest składka kompletna.
Impozycja omówiona w tym przykładzie może być zastosowana np. przy 164 stronach.

Po wprowadzeniu kolejnych zmian w tabeli wyjątków ponownie należy ją zapisać.

Kolejność składek w oprawie szytej z zastosowaniem wyjątku od reguły

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ