Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.8. Panel OPCJE KOŃCOWE

Najważniejszym elementem w tym panelu jest przycisk WYKONAJ IMPOZYCJĘ.

Program Impozycjoner zapisuje wielostronicowe pliki impozycyjne proponując utworzenie nazwy takiego pliku z numeru lub nazwy zlecenia i frazy --IMPOZYCJONER.

Zapisanie pliku będzie możliwe wtedy, gdy plik o takiej nazwie nie znajduje się w Tabeli stron.

Do generowania osobnych arkuszy służy opcja Zapisuj każdy arkusz w oddzielnym pliku. Przed rozpoczęciem generowania plików program poprosi o wskazanie folderu, w którym zostaną zapisane poszczególne arkusze.

Struktura tworzonych nazw plików:
nazwa pliku określona w oknie Zapisz jako… + litera A (jak: Arkusz) + numer kolejny arkusza.

W przypadku oprawy szytej, numer arkusza zostanie poprzedzony literą S (jak: Składka) oraz kolejnym numerem składki.

W panelu OPCJE KOŃCOWE można określić dodatkowe opcje dla plików oraz sposób zachowania się programu po zakończeniu generowania arkuszy.

Jedną z nich jest możliwość określenia, w jakiej kolejności będą łączone arkusze w jeden plik.

Ponadto program umożliwia:

  • dodanie TrimBox w plikach impozycyjnych będących sumą TrimBoxów umieszczonych na arkuszu stron (opcja jest przydatna w przypadku, w którym arkusze impozycyjne zamierzamy poddać… np. dalszej impozycji);
  • ukrycie głównego okna programu na czas generowania i łączenia plików;
  • określenie wersji pdf zapisywanych plików;
  • włączenie linearyzacji zapisywanych plików pdf (opcja wymagana przez niektóre modele RIP);
  • włączenie lub wyłączenie zapisywania projektów impozycji podczas generowania plików impozycyjnych.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ