Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Znaczniki rozmiaru netto, inaczej nazywane znacznikami cięcia, to kreski rysowane najczęściej poza polem zadruku, pokazujące granice TrimBox.

Elementy sterujące wyglądem znaczników netto pozwalają na:

[1] włączenie lub wyłączenie ich rysowania;

[2] zróżnicowanie długości znaczników poziomych (Lewy/Prawy) i pionowych (Górny/Dolny);

[3] zdefiniowanie odległości znacznika od krawędzi TrimBox. Jeżeli kłódka obok elementu regulującego odsunięcie znacznika od TrimBox jest zamknięta, to odległość znacznika od TrimBox jest równa wartości spadu podanego w panelu PARAMETRY IMPOZYCJI. Jeżeli jest otwarta, to odsunięcie znacznika od TrimBox reguluje element z lewej strony kłódki;

[4] ustalenie grubości znacznika;

[5] rysowanie ramki pokazującej TrimBox (rozmiar netto);

[6] rysowanie ramki rozmiar brutto;

[7] wyłączenie rysowania znaczników między kolumnami i wierszami (na wycinkach), jeżeli ich rozmiar na to pozwala;

[8] zaznaczenie narożników TrimBox kreskami o długości 3 mm;

[9] rysowanie specjalnych przedłużeń znaczników pokazujących wartość spadu;

[10] ustalenie, na których stronach arkusza i na których arkuszach znaczniki mają być rysowane (zagadnienie zostanie omówione w rozdziale 4.9. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach);

[11] ustalenie kolorów znaczników.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ