Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.2. Podpanel LINIE ODCIĘCIA

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

W tym panelu istnieje możliwość włączenia rysowania linii pionowych i poziomych, rysowanych od krawędzi do krawędzi papieru, oznaczających:
  • krawędzie kolumn i wierszy;
  • krawędzie pola zadruku;
  • linie wyrównania marginesów;
  • linie wyznaczające środki odstępów między kolumnami i wierszami (dla tych linii istnieje możliwość ograniczenia ich długości, wartość 0 oznacza, że będą rysowane od krawędzi do krawędzi).

Podobnie jak w przypadku znaczników cięcia, można zdefiniować strony i arkusze na których linie odcięcia będą rysowane oraz jaką będą miały grubość i kolor.

Każda z linii może być rysowana od krawędzi do krawędzi papieru lub mieć określoną długość. Dodatkowo możliwe jest przesuwanie pionowych linii w lewo lub w prawo oraz linii poziomych w górę lub w dół. Wartości przesunięć są definiowane dla strony recto.

Linie o określonej długości mogą być rysowane przy krawędziach i na środku pola zadruku.


Linie odcięcia są rysowane jako symetryczne do linii rysowanych na verso.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ