Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.5. Podpanel KODY

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Za pomocą tego panelu można na arkuszu impozycyjnym umieścić 10 niezależnych kodów. Wybór kodu, umieszczenie kodu na arkuszu, podział na strony arkusza i arkusze oraz definiowanie danych do kodowania odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku ramek tekstowych, np. za pomocą tabeli zmiennych. Różnica polega na tym, że teksty umieszczane w polach tekstowych są zamieniane na jeden z kilku rodzajów kodów kreskowych, o ile nie są błędne.


Identycznie jak w przypadku ramek tekstowych, narzędzia sterujące zebrane w panelu, pokazują parametry jednego z 10 kodów wybranych za pomocą okrągłego pola wyboru [1].

Samo wybranie kodu nie umieszcza go na arkuszu, za umieszczenie kodu na arkuszu odpowiadają przełączniki [2]. Umieszczenie kodu na arkuszu sygnalizuje zmiana koloru przełącznika na niebieski.


Wybór rodzaju kodu odbywa się poprzez wybór nazwy kodu z lisy rozwijanej znajdującej się poniżej pól tekstowych z danymi do zakodowania.

Więcej informacji na temat kodów znajdą Państwo na stronie:

impozycjoner.pl/personalizator/dokumentacja/rodzajekodow


Dodatkowe parametry dla wybranego kodu są dostępne po naciśnięciu przycisku Parametru kodu….

Kody są rysowane na arkuszu w rozmiarach domyślnych dla danego kodu. Możliwa jest zmiana rozmiarów poprzez podanie nowych wartości w grupie elementów Skalowanie. Kody są skalowane do wartości określonych przez Szerokość H [mm] i Wysokość V [mm], o ile wartości te są większe od zera.

Jeżeli obie wartości są równe 0, to kod jest wstawiany w rozmiarach domyślnych (bez skalowania). Jeżeli jedna z tych wartości jest równa 0, to druga wartość jest obliczana proporcjonalnie.

Najniżej w panelu KODY znajduje się przycisk definiujący kolor kodu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ