Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

1.1. Wersja komercyjna – sposób licencjonowania

Licencja programu Impozycjoner B jest licencją jednostanowiskową. Klucz aktywacyjny (w postaci ciągu cyfr i liter, np. HK4T-VPRB-5TJG-XT5T-BEXV-DR6R-V5) jest elementem definiującym uprawnienia użytkownika (czas użytkowania programu).

Program bez wprowadzonego klucza (bez licencji), a po zakończeniu okresu testowego (trial), pracuje w trybie demonstracyjnym. W trybie tym do generowanych przez program plików pdf dodawany jest znak wodny. Program przechodzi w tryb demonstracyjny także po odinstalowaniu licencji.

Klucz licencyjny należy wprowadzić w oknie Instalacja licencji Impozycjoner C [3] wywoływanym po naciśnięciu klawisza Aktywacja/Dezaktywacja [1].

Po wprowadzeniu poprawnego klucza, fakt zainstalowania licencji jest widoczny w pasku stanu programu [2].

Przenoszenie licencji na inny komputer

Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze „służbowym” odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie).

UWAGA. Należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem jej na inny komputer. Licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjnowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach.

Licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie licencji na TRZECI komputer i jej odinstalowanie – spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą techniczną.

Możliwe problemy

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalo-wać ręcznie, pobierając program instalacyjny: vc_redist.x64.exe.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ