Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

1.1. Wersja komercyjna – sposób licencjonowania

Licencja programu Impozycjoner B jest licencją jednostanowiskową. Klucz aktywacyjny (w postaci ciągu cyfr i liter, np. HK4T-VPRB-5TJG-XT5T-BEXV-DR6R-V5) jest elementem definiującym uprawnienia użytkownika (czas użytkowania programu).

Program bez wprowadzonego klucza (bez licencji), a po zakończeniu okresu testowego (trial), pracuje w trybie demonstracyjnym. W trybie tym do generowanych przez program plików pdf dodawany jest znak wodny. Program przechodzi w tryb demonstracyjny także po odinstalowaniu licencji.

Klucz licencyjny należy wprowadzić w oknie Instalacja licencji Impozycjoner C [3] wywoływanym po naciśnięciu klawisza Aktywacja/Dezaktywacja [1].

Po wprowadzeniu poprawnego klucza, fakt zainstalowania licencji jest widoczny w pasku stanu programu [2].

Przenoszenie licencji na inny komputer

Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze „służbowym” odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie).

UWAGA. Należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem jej na inny komputer. Licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjnowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach.

Licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie licencji na TRZECI komputer i jej odinstalowanie – spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą techniczną.

Możliwe problemy

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalo-wać ręcznie, pobierając program instalacyjny: vc_redist.x64.exe.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ