Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.1. Panel PLIK DO IMPOZYCJI

Panel PLIKI DO IMPOZYCJI służy do wczytania plików pdf, które będą poddane impozycji.
Do tabeli może wczytać kilka plików pdf (np. rozdziałów).

Do wczytywania i usuwania plików z tabeli służą klawisze [1] i [2].

Dodatkowo, do zarządzania tabelą stron do impozycji publikacji, można skorzystać z menu wywoływanego za pomocą prawego klawisza myszy. Dzięki temu menu można usuwać, dodawać strony (wakaty) oraz zmieniać rozmiary stron w tabeli.

Kolory w tabeli stron

Pierwsza strona wczytywanego pliku ustali rozmiary użytka. Jeśli kolejne strony będą miały rozmiary różne od rozmiarów użytka, to - oprócz komunikatu ostrzegawczego - zostanie to zasygnalizowane zmianą koloru w kolumnach Szer. i Wys.


Strony o rozmiarach innych niż ustalony rozmiar użytka, zostaną w czasie impozycji wycentrowane w polu użytka. Każdą stronę w tabeli można przeskalować, wpisując jej nowe rozmiary bezpośrednio w Tabeli stron (po naciśnięciu klawisza F2 lub dwukrotnym kliknięciu myszą). Można również zmienić numer strony w wierszu tabeli. Zmiany rozmiarów stron można wykonać również za pomocą menu kontekstowego.

Jeżeli liczba stron w Tabeli nie będzie prawidłowa (nieparzysta lub niepodzielna przez 4 dla oprawy szytej i zeszytowej) to kolumna numerów wierszy w Tabeli zostanie zabarwiona na czerwono, a strony nie zostaną umieszczone na arkuszu impozycyjnym.
W przypadku gdy w wyniku dodawania/usuwania stron wystąpi sytuacja, w której w parzystym wierszu będzie umieszczona nieparzysta strona pdf (lub odwrotnie), to kolumna Strona zostanie zabarwiona na kolor pomarańczowy.
Pod Tabelą stron znajduje się pole tekstowe służące do zdefiniowania numeru lub nazwy zlecenia.

Domyślnie pole to wyświetla frazę przed pierwszym znakiem "_" w nazwie pliku (jeśli taki znak został użyty w nazwie) lub całą nazwę pliku bez rozszerzenia, zapisaną wielkimi literami.

Tryb symulatora stron

W panelu PLIKI DO IMPOZYCJI znajduje się też przełącznik Uruchom symulację dla liczby stron, który pozwala na pracę bez wczytywania plików pdf do tabeli. Tryb ten służy głównie do zaplanowania wyglądu arkusza impozycyjnego i zapamiętania ustawień jako tzw. szablon. W trybie symulatora nie są dostępne Tabele stron do impozycji.


Najczęstsze błędy w plikach:

  • Liczba stron nie jest podzielna przez 4 bez reszty. Użytkownik może dodać do rzeczywistej liczby stron w pliku strony wirtualne, które będą uwzględniane w impozycji. Liczba wakatów uzupełnia liczbę stron do takiej, w której dzielą się przez 4 bez reszty.

  • Obroty stron różne od 0°. Obroty wykonywane za pomocą programów typu Adobe Acrobat, w rzeczywistości polegają na dodaniu do parametrów strony informacji, o jaki kąt przeglądarka plików pdf ma obrócić wyświetlaną stronę. Jednak faktyczny obrót strony ze zmianą współrzędnych obiektów na stronie nie zachodzi. Program Impozycjoner nie uwzględnia obrotów stron wykonanych w ten sposób. Jeżeli w pliku pdf są strony obrócone tą metodą, to użytkownik może wykonać kopię pliku do impozycji, w której wirtualne obroty zostaną zastąpione rzeczywistymi za pomocą narzędzia dodatkowego o nazwie Obróć strony pdf.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ