Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3.1. Tabela wyjątków

Tabela wyjątków to zbiór wyjątków od domyślnej reguły ustalającej kolejność skła-dek (nK+N+K).

Należy zaznaczyć, że impozycje wykonywane przez program w oparciu o regułę ogólną są impozycjami poprawnymi technicznie. Korzystanie z tabeli wyjątków pozwala na jeszcze lepsze zaplanowanie wielkości i kolejności składek w bardzo szczególnych sytuacjach.

Aby uruchomić funkcję wyjątków, należy ją włączyć zaznaczając pole wyboru Włącz tabelę wyjątków. Włączenie tabeli oznacza jednocześnie wyłączenie menu kontekstowego tabeli składek oraz wyłączenie możliwości zmiany kolejności składek za pomocą myszy.


Program za każdym razem, gdy oblicza kolejność składek, szuka w tabeli reguły odpowiadającej liczbie stron w składce oraz liczbie stron na składkach niekompletnych. Jeżeli taką regułę znajdzie to zastosuje ją automatycznie, pod warunkiem że w ostatniej kolumnie zaznaczone jest pole wyboru Włącz.

W kolumnie N powinna być wartość określająca liczbę stron na składce/składkach niekompletnych, w kolumnie S – iloczyn liczby arkuszy w składce i liczby 4.Dodawanie, edytowanie i usuwanie wpisów w Tabeli wyjątków odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego polecenia z menu kontekstowego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

Przy redagowaniu wyjątku minimalna liczba stron w składce wynosi 8, gdyż przy składce 4-stronicowej nie ma składek niekompletnych, więc nie ma też wyjątku.

Przy redagowaniu wpisów w tabeli wyjątków należy pamiętać, że zawsze we wpisie musi się znaleźć fraza nK (ważna jest wielkość liter) oznaczająca grupę składek kompletnych. W kolumnie Kolejność suma stron na składkach niekompletnych/nadkompletnych musi być równa wartości z kolumny N lub sumie wartości z kolumny N i liczby stron w składce (N+S).

Dane w kolumnach N i S tabeli wyjątków można sortować oraz filtrować. Filtry są definiowane w oknie dialogowym widocznym po kliknięciu w ikonę filtra.

Ważne! Tabela wyjątków jest zapamiętywana w projekcie (lub szablonie) impozycji. Każda zmiana w tabeli wyjątków jest zapisywana automatycznie (do projektu, szablonu lub domyślnie). Dodatkowo, tabele wyjątków z projektu (szablonu) można zapamiętać jako domyślną dla kolejnych impozycji.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ