Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

3.3.2. Przykładowe wpisy do tabeli wyjątków

Przykład 1.

Powróćmy do przykładu 2. z rozdziału Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY. Liczba stron: 176, 8 stron na arkuszu, składka kompletna: 32 strony. 16-stronicowa składka niekompletna jest przedostatnią składką we wkładzie.

Zgodnie ze wzorem na kolejność składek w bloku (nK+N+K), kolejność domyślna to 4K+16+K, czyli (4*32)+16+(1*32) – i taki stan jest pokazany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY W OPRAWIE SZYTEJ.)
Dodanie do tabeli wyjątków nowego wpisu:
  • stron w składkach niekompletnych: 16
  • stron w składkach kompletnych: 32
  • definicja kolejności: K+16+nK

oraz włączenie tego wpisu w ostatniej kolumnie w tabeli spowoduje, że za każdym razem, gdy przy 32-stronicowej składce kompletnej pojawi się 16-stronicowa składka niekompletna, będzie ona przesunięta na za pierwszą składkę kompletną.)

Ważne! Aby zmiany w prowadzone w tabeli wyjątków były zapamiętane, konieczne jest ich zapisanie.

Przykład 2

Wróćmy do przykładu numer 3 z rozdziału Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY. Parametry impozycji, które zostały tam ustalone dla pliku 176-stronicowego to: 8 stron na arkuszu i 32 strony w składce kompletnej. 16-stronicowa składka niekompletna jest składką przedostatnią we wkładzie.

Jeżeli składkę niekompletną 16-stronicową chcemy za każdym razem rozdzielić na 2 składki 8-stronicowe, które będą rozmieszczone jako druga i przedostatnia we wkładzie, to musimy dodać odpowiedni wpis do tabeli wyjątków:

K+8+nK+8+K.

Definicja kolejności K+8+nK+8+K oznacza, że wkład zostanie zbudowany z jednej składki kompletnej, po nim pojawi się składka niekompletna 8-stronicowa, po niej blok n składek kompletnych, po nim kolejna składka 8-stronicowa i na końcu składka kompletna.

Aktualnie w tabeli wyjątków znajdują się dwa wpisy dotyczące sytuacji, gdy składka kompletna ma 32 strony, a składka niekompletna zawiera 16 stron. W tym przypadku, wyłączamy pierwszy wpis i włączamy drugi. Od tego momentu każda składka niekompletna 16-stronicowa zostanie rozdzielona na dwie składki po 8 stron, a ich rozmieszczenie będzie zgodne z preferencjami.

Przykład 3

Ten przykład oparty jest na danych z przykładu 4 z rozdziału Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY. Do wykonania jest impozycja pliku 164-stronicowego. Parametry impozycji to: 8 stron na arkuszu, 32 strony w składce kompletnej. Składka niekompletna 4-stronicowa jest składką przedostatnią we wkładzie.

Jeżeli chcemy zwiększyć liczbę stron w składce niekompletnej do 12 poprzez dołożenie jednego arkusz pełnego z poprzedniej składki, dodajemy wpis:

nK+24+12+K

Po włączeniu definicji wyjątku, wkład książki powinien wyglądać następująco (blok składek kompletnych (nK) + składka niekompletna 24-stronicowa (24) + składka niekompletna 12-stronicowa (12) + ostatnia składka kompletna (K):

Jeżeli chcemy składkę 4-stronicową połączyć z poprzednią składką kompletną (32-stronicową tworząc w ten sposób składkę 36-stronicową, nadkompletną) dodajemy wpis:

nK+36+K

Po jego włączeniu (i wyłączeniu wcześniej dodanego wyjątku – istnieją dwa wpisy dla tych samych warunków, z których pierwszy na liście jest obowiązujący), we wkładzie znajdują się składki o pożądanej liczbie stron:

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ