Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3.2. Przykładowe wpisy do tabeli wyjątków

Przykład 1.

Powróćmy do przykładu 2. z rozdziału Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY. Liczba stron: 176, 8 stron na arkuszu, składka kompletna: 32 strony. 16-stronicowa składka niekompletna jest przedostatnią składką we wkładzie.

Zgodnie ze wzorem na kolejność składek w bloku (nK+N+K), kolejność domyślna to 4K+16+K, czyli (4*32)+16+(1*32) – i taki stan jest pokazany w panelu KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY W OPRAWIE SZYTEJ.)
Dodanie do tabeli wyjątków nowego wpisu:
  • stron w składkach niekompletnych: 16
  • stron w składkach kompletnych: 32
  • definicja kolejności: K+16+nK

oraz włączenie tego wpisu w ostatniej kolumnie w tabeli spowoduje, że za każdym razem, gdy przy 32-stronicowej składce kompletnej pojawi się 16-stronicowa składka niekompletna, będzie ona przesunięta na za pierwszą składkę kompletną.)

Ważne! Aby zmiany w prowadzone w tabeli wyjątków były zapamiętane, konieczne jest ich zapisanie.

Przykład 2

Wróćmy do przykładu numer 3 z rozdziału Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY. Parametry impozycji, które zostały tam ustalone dla pliku 176-stronicowego to: 8 stron na arkuszu i 32 strony w składce kompletnej. 16-stronicowa składka niekompletna jest składką przedostatnią we wkładzie.

Jeżeli składkę niekompletną 16-stronicową chcemy za każdym razem rozdzielić na 2 składki 8-stronicowe, które będą rozmieszczone jako druga i przedostatnia we wkładzie, to musimy dodać odpowiedni wpis do tabeli wyjątków:

K+8+nK+8+K.

Definicja kolejności K+8+nK+8+K oznacza, że wkład zostanie zbudowany z jednej składki kompletnej, po nim pojawi się składka niekompletna 8-stronicowa, po niej blok n składek kompletnych, po nim kolejna składka 8-stronicowa i na końcu składka kompletna.

Aktualnie w tabeli wyjątków znajdują się dwa wpisy dotyczące sytuacji, gdy składka kompletna ma 32 strony, a składka niekompletna zawiera 16 stron. W tym przypadku, wyłączamy pierwszy wpis i włączamy drugi. Od tego momentu każda składka niekompletna 16-stronicowa zostanie rozdzielona na dwie składki po 8 stron, a ich rozmieszczenie będzie zgodne z preferencjami.

Przykład 3

Ten przykład oparty jest na danych z przykładu 4 z rozdziału Panel KOLEJNOŚĆ SKŁADEK I ARKUSZY. Do wykonania jest impozycja pliku 164-stronicowego. Parametry impozycji to: 8 stron na arkuszu, 32 strony w składce kompletnej. Składka niekompletna 4-stronicowa jest składką przedostatnią we wkładzie.

Jeżeli chcemy zwiększyć liczbę stron w składce niekompletnej do 12 poprzez dołożenie jednego arkusz pełnego z poprzedniej składki, dodajemy wpis:

nK+24+12+K

Po włączeniu definicji wyjątku, wkład książki powinien wyglądać następująco (blok składek kompletnych (nK) + składka niekompletna 24-stronicowa (24) + składka niekompletna 12-stronicowa (12) + ostatnia składka kompletna (K):

Jeżeli chcemy składkę 4-stronicową połączyć z poprzednią składką kompletną (32-stronicową tworząc w ten sposób składkę 36-stronicową, nadkompletną) dodajemy wpis:

nK+36+K

Po jego włączeniu (i wyłączeniu wcześniej dodanego wyjątku – istnieją dwa wpisy dla tych samych warunków, z których pierwszy na liście jest obowiązujący), we wkładzie znajdują się składki o pożądanej liczbie stron:

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ