Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3.3. Kolejność arkuszy w składce

Składka niekompletna może zawierać wyłącznie arkusze pełne, wyłącznie arkusze niepełne lub zarówno arkusze pełne, jak i niepełne. O wzajemnym położeniu tych arkuszy w ramach składki decydują opcje dostępne w sekcji Kolejność arkuszy w składce (dotyczy tylko oprawy szytej i zeszytowej, gdyż w przypadku oprawy klejonej składka jest jednoarkuszowa).

Możliwe układy to:

  • PNM – najbliżej okładki umieszczone są arkusze pełne, a następnie, jeśli występują, arkusze niepełne, ułożone w kolejności malejącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, przykładowo: N2x16 + N4x8 + N8x4;
  • PNR – jako pierwsze położone są arkusze pełne, po nich arkusze niepełne, jeśli występują, uporządkowane według rosnącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, na przykład: N8x4 + N4x8 + N2x16;
  • NMP – jako pierwsze położone są arkusze niepełne, jeśli występują, uporządkowane w kolejności malejącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, na przykład: N2x16 + N4x8 + N8x4, następnie w kolejności są arkusze pełne;
  • NRP – jako pierwsze umieszczone są arkusze niepełne, jeśli występują, ułożone w kolejności rosnącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, na przykład: N8x4 + N4x8 + N2x16, a po nich arkusze pełne.

Uwaga. Ponieważ w oprawie klejonej występuje tylko jeden arkusz w składce, bez znaczenia, czy jest on pełny czy niepełny, w przypadku wystąpienia więcej niż jednego arkusza niepełnego, każdy z nich zostanie automatycznie przeniesiony do osobnej składki.

Przykład

Oprawa zeszytowa, 52 strony, 8 stron na arkuszu, wybrana opcja Pełne + Niepełne malejąco. Pierwszych 6 arkuszy w składce to arkusze pełne P1x8, ostatnim arkuszem jest arkusz niepełny N2x4.

Po zmianie opcji na Niepełne rosnąco + Pełne, kolejność arkuszy jest odwrócona, arkuszem pierwszym jest arkusz N2x4.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ