Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

3.3.3. Kolejność arkuszy w składce

Składka niekompletna może zawierać wyłącznie arkusze pełne, wyłącznie arkusze niepełne lub zarówno arkusze pełne, jak i niepełne. O wzajemnym położeniu tych arkuszy w ramach składki decydują opcje dostępne w sekcji Kolejność arkuszy w składce (dotyczy tylko oprawy szytej i zeszytowej, gdyż w przypadku oprawy klejonej składka jest jednoarkuszowa).

Możliwe układy to:

  • PNM – najbliżej okładki umieszczone są arkusze pełne, a następnie, jeśli występują, arkusze niepełne, ułożone w kolejności malejącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, przykładowo: N2x16 + N4x8 + N8x4;
  • PNR – jako pierwsze położone są arkusze pełne, po nich arkusze niepełne, jeśli występują, uporządkowane według rosnącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, na przykład: N8x4 + N4x8 + N2x16;
  • NMP – jako pierwsze położone są arkusze niepełne, jeśli występują, uporządkowane w kolejności malejącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, na przykład: N2x16 + N4x8 + N8x4, następnie w kolejności są arkusze pełne;
  • NRP – jako pierwsze umieszczone są arkusze niepełne, jeśli występują, ułożone w kolejności rosnącej liczby różnych stron dokumentu na arkuszu, na przykład: N8x4 + N4x8 + N2x16, a po nich arkusze pełne.

Przykład

Oprawa zeszytowa, 52 strony, 8 stron na arkuszu, wybrana opcja Pełne + Niepełne malejąco. Pierwszych 6 arkuszy w składce to arkusze pełne P1x8, ostatnim arkuszem jest arkusz niepełny N2x4.

Po zmianie opcji na Niepełne rosnąco + Pełne, kolejność arkuszy jest odwrócona, arkuszem pierwszym jest arkusz N2x4.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ