Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

3.5. Panel ODSTĘPY MIĘDZY KOLUMNAMI/WIERSZAMI

W tym panelu definiuje się odstępy między kolumnami i wierszami siatki użytków. Spady, jeżeli występują w pliku, są kadrowane do wielkości będącej połową odległości między kolumnami/wierszami. A zatem jeśli odstęp między kolumnami zostanie ustawiony na 6 mm, to spad lewy i prawy w kolumnach środkowych będzie miał wartość 3 mm, niezależnie od wartości spadu ustalonej w panelu PARAMETRY IMPOZYCJI. Ta wartość będzie dotyczyła spadów na krawędziach zewnętrznych impozycji.
Zaznaczone pole wyboru Odstęp obliczony automatycznie (niezależnie dla kolumn i wierszy) powoduje obliczenie i włączenie automatycznie zmiennych odstępów tak, aby odstępy między kolumnami/wierszami były równe marginesom (lewemu i prawemu dla kolumn, górnemu i dolnemu dla wierszy).


Przy zaznaczonym polu wyboru Odstęp obliczony automatycznie aktywny jest też przełącznik Zeruj lewy i prawy margines (dla odstępów między kolumnami) i Zeruj górny i dolny margines (dla odstępów między wierszami). Włączenie tych przełączników spowoduje takie rozsunięcie kolumn/wierszy, że lewa krawędź pierwszej kolumny oraz prawa krawędź ostatniej kolumny zostanie wyrównana z lewą i prawą krawędzią papieru (dla wierszy odpowiednio: górna krawędź pierwszego wiersza z górną krawędzią papieru oraz dolna krawędź ostatniego wiersza z dolną krawędzią papieru).

Odstępy między wierszami/kolumnami może być zastosowany tylko do odstępów między środkowymi kolumnami/wierszami. Jeżeli włączone są przełączniki Tylko w pionowej (poziomej) osi obrotu, to odstęp zostanie wprowadzony tylko wtedy, gdy liczba kolumn/wierszy jest parzysta.

Odstępy między wierszami i kolumnami dotyczą użytków, a ponieważ użytkiem jest czwórka drukarska, nie można wstawić odstępu (a tym samym: spadu) między strony rozkładówki.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ