Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

3.8. Panel OPCJE KOŃCOWE

Najważniejszym elementem w tym panelu jest przycisk WYKONAJ IMPOZYCJĘ.

Program Impozycjoner zapisuje wielostronicowe pliki impozycyjne proponując utworzenie nazwy takiego pliku z numeru lub nazwy zlecenia i frazy --IMPOZYCJONER.

Zapisanie pliku będzie możliwe wtedy, gdy plik o takiej nazwie nie znajduje się w Tabeli stron.

Jeśli wielkość wygenerowanego pliku przekroczy 2 GB, zostanie on uznany za potencjalnie uszkodzony i zostanie usunięty z dysku.

W takim przypadku zalecane jest zapisanie każdego arkusza do oddzielnego pliku i skorzystanie z innych narzędzi do ich połączenia. Do generowania osobnych arkuszy służy opcja Zapisuj każdy arkusz w oddzielnym pliku. Przed rozpoczęciem generowania plików program poprosi o wskazanie folderu, w którym zostaną zapisane poszczególne arkusze.

Struktura tworzonych nazw plików:
nazwa pliku określona w oknie Zapisz jako… + litera A (jak: Arkusz) + numer kolejny arkusza.

W przypadku oprawy szytej, numer arkusza zostanie poprzedzony literą S (jak: Składka) oraz kolejnym numerem składki.

W panelu OPCJE KOŃCOWE można określić dodatkowe opcje dla plików oraz sposób zachowania się programu po zakończeniu generowania arkuszy.

Jedną z nich jest możliwość określenia, w jakiej kolejności będą łączone arkusze w jeden plik.

Odwrotne numerowanie składek i arkuszy

Ostatnim elementem zakładki OPCJE DODATKOWE jest możliwość odwrotnego numerowania składek i arkuszy w składkach. Ma to znaczenie dla kolejności generowania wynikowych plików impozycyjnych i łączenia ich w składki, a plików ze składkami w blok.

Znaczniki (linie odcięcia i znaczniki cięcia), kody, elementy pdf, teksty i figury geometryczne rysowane lub umieszczane na arkuszu impozycyjnym mogą nie uwzględniać odwrotnego numerowania.

Ponadto program umożliwia:

  • dodanie TrimBox w plikach impozycyjnych będących sumą TrimBoxów umieszczonych na arkuszu stron (opcja jest przydatna w przypadku, w którym arkusze impozycyjne zamierzamy poddać np. dalszej impozycji);
  • ukrycie głównego okna programu na czas generowania i łączenia plików;
  • określenie wersji pdf zapisywanych plików.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ