Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Znaczniki rozmiaru netto, inaczej nazywane znacznikami cięcia, to kreski rysowane najczęściej poza polem zadruku, pokazujące granice TrimBox.

Elementy sterujące wyglądem znaczników netto pozwalają na:

[1] włączenie lub wyłączenie ich rysowania;

[2] zróżnicowanie długości znaczników poziomych (Lewy/Prawy) i pionowych (Górny/Dolny);

[3] zdefiniowanie odległości znacznika od krawędzi TrimBox. Jeżeli kłódka obok elementu regulującego odsunięcie znacznika od TrimBox jest zamknięta, to odległość znacznika od TrimBox jest równa wartości spadu podanego w panelu PARAMETRY IMPOZYCJI. Jeżeli jest otwarta, to odsunięcie znacznika od TrimBox reguluje element z lewej strony kłódki;

[4] ustalenie grubości znacznika;

[5] dodatkowe zaznaczenie środków krawędzi TrimBox. Znacznik środka krawędzi TrimBox może być rysowany jak paser (o grubości i kolorze kreski określonej w panelu PASERY). Opcja jest przydatna w sytuacji, gdy na arkuszu nie ma miejsca na klasyczne pasery;

[6] rysowanie ramki pokazującej TrimBox (rozmiar netto);

[7] rysowanie ramki rozmiar brutto;

[8] wyłączenie rysowania znaczników między kolumnami i wierszami (na wycinkach), jeżeli ich rozmiar na to pozwala;

[9] zaznaczenie narożników TrimBox kreskami o długości 3 mm;

[10] rysowanie specjalnych przedłużeń znaczników pokazujących wartość spadu;

[11] wybór narożników, przy których będą rysowane znaczniki;

[12] ustalenie, na których stronach arkusza i na których arkuszach znaczniki mają być rysowane (zagadnienie zostanie omówione w rozdziale 4.9. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach);

[13] ustalenie kolorów znaczników.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ