Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.


Określanie położenia tekstów, kodów, figur i elementów pdf odbywa się poprzez dowiązanie położenia wybranego węzła pozycjonowanego elementu do jednej z krawędzi papieru lub pola zadruku. Te węzły to, podobnie, jak w przypadku pozycjonowania pola zadruku, to 4 narożniki, 4 środki każdego z boków oraz środek przecięcia osi symetrii.

Krawędź papieru (lub pola zadruku) określa punkt 0 (zero) na osi X lub Y (niezależnie).

Możliwe jest dowiązywanie węzła do różnych elementów, np. w poziomie do krawędzi pola zadruku, a w pionie do krawędzi papieru.


Na przykład, Lewy Dolny węzeł ramki tekstowej jest związany w osi X (poziomej) z krawędzią lewą pola zadruku, a w osi Y (pionowej) z krawędzią dolną papieru.

Oznacza to, że tekst z tej ramki pojawi się zawsze równo z dolną krawędzią papieru bez względu na wybrany rozmiar papieru oraz zawsze wyrównany będzie lewą krawędzią z lewą krawędzią pola zadruku – niezależnie od jego rozmiarów.

W osi X możliwe jest wybranie krawędzi lewej, prawej lub środka szerokości, natomiast w osi Y – krawędzi górnej, dolnej bądź środka wysokości.

Ten sposób pozycjonowania elementów na arkuszu pozwala na dynamiczną zmianę ich położenia w zależności od rozmiaru papieru lub pola zadruku, co często jest wymagane przez różnego rodzaju maszyny do obróbki post-press.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ