Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.11. Podpanel PASERY

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Podpanel PASERY służy do umieszczania na arkuszu paserów, czyli elementów pozwalających na spasowanie kolorów w offsetowym druku kolorowym.

Pasery są rysowane w postaci pasków/taśm o określonej orientacji (poziome/pionowe) i zdefiniowanej długości. Dla każdej taśmy można określić liczbę paserów w taśmie, ich średnicę i grubość kreski.

Pozycjonowanie taśm z paserami na arkuszu przebiega w identyczny sposób jak pozostałych elementów (na przykład figur). Nie można określać obrotów taśm, zamiast tego możliwe jest określanie orientacji taśmy (pionowa, pozioma).

Z reguły na arkuszu powinno być kilka taśm pionowych i poziomych z paserami. Można też spróbować użyć taśmy z pojedynczym paserem, o długości nieznacznie przewyższającej średnicę pasera. Warto zauważyć, że taki pojedynczy paser można umieścić w dowolnym miejscu arkusza.

Przypominamy też, że grubość kreski pasera jest wykorzystywana do rysowania znacznika środka rozmiaru netto w panelu ZNACZNIKI CIĘCIA. W szczególnych przypadkach znacznik ten może zastąpić pasery rysowane w postaci taśm.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ