Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.12. Podpanel OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Podpanel OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI) służy do umieszczania na arkuszu ramek tekstowych z nazwami kolorów podstawowych (cyan, magenta, yellow, black) i kolorów dodatkowych.

Pozycjonowanie ramki na arkuszu odbywa się dokładnie na takich samych zasadach jak innych ramek tekstowych opisanych w rozdziale 4.5. Panel RAMKI TEKSTOWE.

W polu tekstowym Nazwy kolorów należy wpisać tekst, który zostanie zamieniony na szereg połączonych ramek, w których tekst jest rysowany w odpowiednim kolorze. Nazwy kolorów należy oddzielać przecinkiem.

Pierwszy wyraz w polu tekstowym będzie zawsze rysowany w kolorze cyan, drugi po przecinku w kolorze magenta, trzeci w kolorze żółtym i czwarty w kolorze czarnym. Przecinki są usuwane.

Przykłady

 • Tekst: CYAN,MAGENTA,YELLOW,BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  CYANMAGENTAYELLOWBLACK;

 • Tekst: CYAN,,YELLOW,BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  CYANYELLOWBLACK
  drugi wyraz rysowany w kolorze magenta jest pominięty (przecinki zostają);

 • Tekst: CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
  spacje po przecinkach są rysowane;

 • Tekst: MAGENTA,CYAN,YELLOW,BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  MAGENTACYANYELLOWBLACK

Nazwy kolorów dodatkowych (spot) muszą zostać zapisane dokładnie w identycznym brzmieniu, w jakim się pojawiają w wykazie kolorów dodatkowych (ważna jest wielkość znaków). Kolor dodatkowy musi znajdować się na liście kolorów dodatkowych, w przeciwnym przypadku zostanie on narysowany w kolorze paserów.

Po kliknięciu na ikonę palety zostanie otwarte okno z aktualną listą dostępnych kolorów dodatkowych.

Tekst: CYAN,MAGENTA,YELLOW,BLACK, Phantom Green zostanie wyświetlony w postaci:
CYANMAGENTAYELLOWBLACKPhantom Green

Tekst: CYAN,MAGENTA,YELLOW,BLACK,Phantom Green zostanie wyświetlony w postaci:
CYANMAGENTAYELLOWBLACK Phantom Green (spacja przed nazwą koloru jest dodawana do nazwy, a taki kolor z kolei nie występuje na liście kolorów dodatkowych).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ