Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.13. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.


Określanie położenia tekstów, kodów, figur i elementów pdf odbywa się poprzez dowiązanie położenia wybranego węzła pozycjonowanego elementu do jednej z krawędzi papieru lub pola zadruku. Te węzły to, podobnie, jak w przypadku pozycjonowania pola zadruku, to 4 narożniki, 4 środki każdego z boków oraz środek przecięcia osi symetrii.

Krawędź papieru (lub pola zadruku) określa punkt 0 (zero) na osi X lub Y (niezależnie).

Możliwe jest dowiązywanie węzła do różnych elementów, np. w poziomie do krawędzi pola zadruku, a w pionie do krawędzi papieru.


Na przykład, Lewy Dolny węzeł ramki tekstowej jest związany w osi X (poziomej) z krawędzią lewą pola zadruku, a w osi Y (pionowej) z krawędzią dolną papieru.

Oznacza to, że tekst z tej ramki pojawi się zawsze równo z dolną krawędzią papieru bez względu na wybrany rozmiar papieru oraz zawsze wyrównany będzie lewą krawędzią z lewą krawędzią pola zadruku – niezależnie od jego rozmiarów.

W osi X możliwe jest wybranie krawędzi lewej, prawej lub środka szerokości, natomiast w osi Y – krawędzi górnej, dolnej bądź środka wysokości.

Ten sposób pozycjonowania elementów na arkuszu pozwala na dynamiczną zmianę ich położenia w zależności od rozmiaru papieru lub pola zadruku, co często jest wymagane przez różnego rodzaju maszyny do obróbki post-press.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ