Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Podpanel jest widoczny tylko dla oprawy szytej.

W tym panelu można włączyć rysowanie sygnatury grzbietowej – czyli specjalnego znacznika w postaci wąskiego paska rysowanego na recto pierwszego arkusza w składce. Zadaniem tego znacznika jest optyczna kontrola poprawnej kolejności składek. Sygnatura jest rysowana na kolejnych składkach coraz wyżej, tworząc charakterystyczne schodki. Długość znacznika sygnatury grzbietowej jest obliczana zgodnie ze wzorem:

wysokość TrimBox/(liczba składek +2).

Zwiększenie licznika składek o 2 ma na celu uniknięcie rysowania znacznika tuż przy dolnej lub górnej krawędzi składki.


Sygnatura może mieć też stały rozmiar i położenie, ale niezależnie od położenia, należy zadbać, aby nie była zbyt szeroka, gdyż może być widoczna w gotowej publikacji.

Pod sygnaturą może być rysowany biały tzw. pasek klejowy. Jego rolą jest likwidacja farby drukarskiej w miejscu klejenia, gdyby składki miały być klejone.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ