Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

W tym panelu istnieje możliwość włączenia rysowania linii pionowych i poziomych, rysowanych od krawędzi do krawędzi papieru, oznaczających:
  • krawędzie kolumn i wierszy;
  • krawędzie pola zadruku;
  • linie wyrównania marginesów;
  • linie wyznaczające środki odstępów między kolumnami i wierszami (dla tych linii istnieje możliwość ograniczenia ich długości, wartość 0 oznacza, że będą rysowane od krawędzi do krawędzi).

Każda z linii może być rysowana od krawędzi do krawędzi papieru lub mieć określoną długość.

Linie o określonej długości mogą być rysowane przy krawędziach i na środku pola zadruku.

Dodatkowo każdą z pionowych linii można przesuwać w prawo lub lewo, a linie poziome w górę lub w dół. Wartości przesunięć są określane dla recto.

Linie odcięcia są rysowane jako symetryczne do linii rysowanych na verso (pionowe – przy przekładaniu arkusza przez markę boczną, poziome – przy przekładaniu arkusza przez markę czołową).

Podobnie jak w przypadku znaczników cięcia, można zdefiniować strony i arkusze, na których linie odcięcia będą rysowane oraz jaką będą miały grubość i kolor.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ