Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.6. Podpanel KODY

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Za pomocą tego panelu można na arkuszu impozycyjnym umieścić 10 niezależnych kodów. Wybór kodu, umieszczenie kodu na arkuszu, podział na strony arkusza i arkusze oraz definiowanie danych do kodowania odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku ramek tekstowych, np. za pomocą tabeli zmiennych. Różnica polega na tym, że teksty umieszczane w polach tekstowych są zamieniane na jeden z kilku rodzajów kodów kreskowych, o ile nie są błędne.

Identycznie jak w przypadku ramek tekstowych, narzędzia sterujące zebrane w panelu, pokazują parametry jednego z 10 kodów wybranych za pomocą okrągłego pola wyboru [1]. Samo wybranie kodu nie umieszcza go na arkuszu, za umieszczenie kodu na arkuszu odpowiadają przełączniki [2]. Umieszczenie kodu na arkuszu sygnalizuje zmiana koloru przełącznika na niebieski.

Wybór rodzaju kodu odbywa się poprzez wybór nazwy kodu z lisy rozwijanej znajdującej się poniżej pól tekstowych z danymi do zakodowania.

Więcej informacji na temat kodów znajdą Państwo na stronie:

impozycjoner.pl/personalizator/dokumentacja/rodzajekodow

Dodatkowe parametry dla wybranego kodu są dostępne po naciśnięciu przycisku Parametru kodu….

Kody są rysowane na arkuszu w rozmiarach domyślnych dla danego kodu. Możliwa jest zmiana rozmiarów poprzez podanie nowych wartości w grupie elementów Skalowanie. Kody są skalowane do wartości określonych przez Szerokość H [mm] i Wysokość V [mm], o ile wartości te są większe od zera.

Jeżeli obie wartości są równe 0, to kod jest wstawiany w rozmiarach domyślnych (bez skalowania). Jeżeli jedna z tych wartości jest równa 0, to druga wartość jest obliczana proporcjonalnie.

Najniżej w panelu KODY znajduje się przycisk definiujący kolor kodu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ