Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Za pomocą tego panelu można na arkuszu impozycyjnym umieścić 10 elementów zapisanych w formacie pdf (w tym: całych stron).

Wybór elementu, umieszczenie na arkuszu, podział na strony arkusza i arkusze odbywa się identycznie, jak w przypadku ramek tekstowych i kodów (rozdział 4.9. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach). Różnica polega na tym, że zamiast pól tekstowych mamy nazwy plików. Jeżeli wskazane pliki są wielostronicowe, to umieszczana na arkuszu impozycyjnym jest pierwsza strona z pliku.

Elementy pdf są umieszczane w oryginalnych rozmiarach, ale możliwa jest ich zmiana na zasadach identycznych, jak w przypadku kodów: elementy pdf są skalowane do wartości określonych przez Szerokość H [mm] i Wysokość V [mm], o ile wartości te są większe od 0. Jeżeli obie wartości są równe 0, to element jest wstawiany w rozmiarach oryginalnych (bez skalowania). Jeżeli jedna z tych wartości jest równa 0, to druga wartość jest obliczana proporcjonalnie.

W przypadku elementów pdf możliwe jest też określenie, czy strona (element) z pliku pdf ma być rysowana pod stronami poddawanymi impozycji – w ten sposób realizowana jest funkcja poddruku dla montowanych stron.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ