Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Za pomocą tego panelu można na arkuszu impozycyjnym umieścić 10 elementów zapisanych w formacie pdf (w tym: całych stron).

Wybór elementu, umieszczenie na arkuszu, podział na strony arkusza i arkusze odbywa się identycznie, jak w przypadku ramek tekstowych i kodów (rozdział 4.9. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach). Różnica polega na tym, że zamiast pól tekstowych mamy nazwy plików. Jeżeli wskazane pliki są wielostronicowe, to umieszczana na arkuszu impozycyjnym jest pierwsza strona z pliku.

Elementy pdf są umieszczane w oryginalnych rozmiarach, ale możliwa jest ich zmiana na zasadach identycznych, jak w przypadku kodów: elementy pdf są skalowane do wartości określonych przez Szerokość H [mm] i Wysokość V [mm], o ile wartości te są większe od 0. Jeżeli obie wartości są równe 0, to element jest wstawiany w rozmiarach oryginalnych (bez skalowania). Jeżeli jedna z tych wartości jest równa 0, to druga wartość jest obliczana proporcjonalnie.

W przypadku elementów pdf możliwe jest też określenie, czy strona (element) z pliku pdf ma być rysowana pod stronami poddawanymi impozycji – w ten sposób realizowana jest funkcja poddruku dla montowanych stron.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ