Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.9.1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE pozwala na umieszczeniu na arkuszu do 10 plików pdf, które są zapisane w folderze MyImpozycjoner/CCS (od Color Control Strip). Zakładamy, że te pliki to paski densytometryczne. Sposób użycia tych plików przypomina ten z podpanelu ELEMENTY W FORMACIE PDF. Różnica polega na tym, że pasków nie można obracać (pasek obrócony o 90° przestałby pełnić funkcję paska densytometrycznego), natomiast można je skracać z lewej, prawej lub z obu stron o wartość podaną w milimetrach.

W folderze MyImpozycjoner/CCS musi znajdować się przynajmniej jeden plik. Lista pasków zawiera podręczne menu do zarządzania zawartością folderu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ