Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.9.3. Moduł PASERY

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Moduł PASERY służy do umieszczania na arkuszu paserów, czyli elementów pozwalających na spasowanie kolorów w offsetowym druku kolorowym.

Pasery są rysowane w postaci pasków/taśm o określonej orientacji (poziome/pionowe) i zdefiniowanej długości. Dla każdej taśmy można określić liczbę paserów w taśmie, ich średnicę i grubość kreski.

Pozycjonowanie taśm z paserami na arkuszu przebiega w identyczny sposób jak pozostałych elementów (na przykład figur). Nie można określać obrotów taśm, zamiast tego możliwe jest określanie orientacji taśmy (pionowa, pozioma).

Z reguły na arkuszu powinno być kilka taśm pionowych i poziomych z paserami. Można też spróbować użyć taśmy z pojedynczym paserem, o długości nieznacznie przewyższającej średnicę pasera. Warto zauważyć, że taki pojedynczy paser można umieścić w dowolnym miejscu arkusza.

Przypominamy też, że grubość kreski pasera jest wykorzystywana do rysowania znacznika środka rozmiaru netto w panelu ZNACZNIKI CIĘCIA. W szczególnych przypadkach znacznik ten może zastąpić pasery rysowane w postaci taśm.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ