Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

      1. Podpanel ZNACZNIKI CIĘCIA
      2. Podpanel ZNACZNIK MIEJSCA KRZYŻOWEGO ŁAMANIA ARKUSZA
      3. Podpanel SYGNATURA GRZBIETOWA
      4. Podpanel LINIE ODCIĘCIA
      5. Podpanel RAMKI TEKSTOWE
      6. Podpanel KODY
      7. Podpanel FIGURY GEOMETRYCZNE
      8. Podpanel ELEMENTY W FORMACIE PDF
      9. Podpanel ELEMENTY KONTROLNE W DRUKU OFFSETOWYM
               1. Moduł PASKI DENSYTOMETRYCZNE
               2. Moduł ZNACZNIK MARKI BOCZNEJ
               3. Moduł PASERY
               4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)
      10. Pozycjonowanie tekstów, kodów, figur i elementów pdf na arkuszu impozycyjnym
      11. Umieszczanie rysowanych znaczników na wybranych arkuszach i stronach
      12. Zarządzanie schematami falcowania

4.9.4. Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI)

Ważne! Panel ELEMENTY GRAFICZNE NA ARKUSZU IMPOZYCYJNYM może być włączony lub wyłączony w zależności od zaznaczenia (bądź nie) przełącznika Aktywuj panel. Jeżeli panel ten jest wyłączony, żaden z elementów graficznych określony w tym panelu nie będzie rysowany.

Moduł OZNACZENIA KOLORÓW (SEPARACJI) służy do umieszczania na arkuszu ramek tekstowych z nazwami kolorów podstawowych (cyan, magenta, yellow, black) i kolorów dodatkowych.

Pozycjonowanie ramki na arkuszu odbywa się dokładnie na takich samych zasadach jak innych ramek tekstowych opisanych w rozdziale 4.5. Panel RAMKI TEKSTOWE.

W polu tekstowym Nazwy kolorów należy wpisać tekst, który zostanie zamieniony na szereg połączonych ramek, w których tekst jest rysowany w odpowiednim kolorze. Nazwy kolorów należy oddzielać przecinkiem.

Pierwszy wyraz w polu tekstowym będzie zawsze rysowany w kolorze cyan, drugi po przecinku w kolorze magenta, trzeci w kolorze żółtym i czwarty w kolorze czarnym. Przecinki są usuwane.

Przykłady

 • Tekst: CYAN,MAGENTA,YELLOW,BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  CYANMAGENTAYELLOWBLACK;

 • Tekst: CYAN,,YELLOW,BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  CYANYELLOWBLACK
  drugi wyraz rysowany w kolorze magenta jest pominięty (przecinki zostają);

 • Tekst: CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
  spacje po przecinkach są rysowane;

 • Tekst: MAGENTA,CYAN,YELLOW,BLACK zostanie wyświetlony w postaci:
  MAGENTACYANYELLOWBLACK

Nazwy kolorów dodatkowych (spot) muszą zostać zapisane dokładnie w identycznym brzmieniu, w jakim się pojawiają w wykazie kolorów dodatkowych (ważna jest wielkość znaków). Kolor dodatkowy musi znajdować się na liście kolorów dodatkowych, w przeciwnym przypadku zostanie on narysowany w kolorze paserów.

Po kliknięciu na ikonę palety zostanie otwarte okno z aktualną listą dostępnych kolorów dodatkowych.

Tekst: CYAN,MAGENTA,YELLOW,BLACK, Phantom Green zostanie wyświetlony w postaci:
CYANMAGENTAYELLOWBLACKPhantom Green

Tekst: CYAN,MAGENTA,YELLOW,BLACK,Phantom Green zostanie wyświetlony w postaci:
CYANMAGENTAYELLOWBLACK Phantom Green (spacja przed nazwą koloru jest dodawana do nazwy, a taki kolor z kolei nie występuje na liście kolorów dodatkowych).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ