Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

5.1. Schematy falcowania do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące schematów falcowania, ze szczególnym uwzględnieniem objaśnienia oznaczeń zawartych w nazwach schematów wraz z przykładami, zostały opisane w rozdziale 3.2 Panel PARAMETRY IMPOZYCJI, w podrozdziale Schematy falcowania.

Schemat falcowania dla 4 stron
Schemat nr PL01 PL04_2LU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>

Schematy falcowania dla 8 stron
Schemat nr P01 P08_2LU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr P02 P08_2LU-2TU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr L01 L08_2TU-2LU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr L02 L08_2BU-2LU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>

Schematy falcowania dla 12 stron
Schemat nr PL01 PL12_3LU-2LU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr PL02 PL12_3LU-2LU-2TU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr PL03 PL12_3LO-2LU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr PL04 PL12_3LO-2LU-2TU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>

Schematy falcowania dla 16 stron
Schemat nr P01 P16_2LU-2TU-2LU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr P02 P16_2LU-2BU-2LU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr L01 L16_2LU-2LU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr L02 L16_2LU-2RU-2TU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr L03 L16_4LU-3LO-2LU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>

Schemat falcowania dla 24 stron
Schemat nr PL01 PL24_2LU-3BO-2BU-2LU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr PL02 PL24_3BU-2BU-2LU-2RU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr PL03 PL24_3TU-2TU-2LU-2RU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>

Schemat falcowania dla 32 stron
Schemat nr P01 P32_4LS-3LW-2LU-2BU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>
Schemat nr P02 P32_2LU-2TU-2LU-2BU_NC Opis schematu >> Pobierz schemat (zip) >>


Sposób postępowanie ze schematem

Po rozpakowaniu, plik z rozszerzeniem *.xml należy skopiować do
C:\Users\Twojekonto\AppData\Local\MyImpozycjoner\Settings\v5\B_XML\FS

"Twoje_konto" to nazwa konta użytkownika w systemie Windows.

Jeżeli kopiowanie odbyło się przy uruchomionym programie, to schemat będzie widoczny po zmianie liczby stron na arkuszu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ