Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

5.2. Brakujące schematy falcowania

W przyszłych aktualizacjach programu planujemy wprowadzenie narzędzi umożliwiających tworzenie własnych schematów oraz edycję istniejących.

Do czasu wprowadzenia tych funkcji zachęcamy do przesyłania sugestii dotyczących schematów, których jeszcze nie ma w programie, na adres:

info@impozycjoner.com

Wystarczy przesłać zdjęcie makiety z ponumerowaną kolejnością stron. Po otrzymaniu informacji skontaktujemy się z Państwem, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Warto podkreślić, że dodanie nowego schematu nie wymaga reinstalacji programu.

Oferujemy pomoc przy definiowaniu własnych schematów falcowania.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ