Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 1. Impozycja pocztówki

Wykonaj impozycję pocztówki do druku offsetowego (recto i verso).

Plik: pocztowka.pdf

Parametry:

  • rozmiar docelowy pracy: 150 x 105 mm;
  • liczba kolorów: 4 + 1 (dwustronny);
  • papier do druku: karton jednostronnie powlekany B3 (500x350 mm);
  • nakład: 3000 szt.

Pytanie dodatkowe:

  1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?

Krok 1. Ustal minimalny zestaw znaczników przy druku offsetowym.

Ponieważ druk ma być wykonany techniką offsetową, to minimalny zestaw znaczników rysowanych przez program, niezbędnych do kontroli druku w tej technice, to:
• znaczniki rozmiaru netto;
• pasery;
• opis kolorów podstawowych (niezbędny do rozróżnienia kolorów separacji);
• przykładowy pasek kontroli koloru.
Pozostałe znaczniki – wg uznania.

Krok 2. Ustal liczbę użytków na arkuszu B3.

Rozmiary arkusza B3 wynoszą 500 x 350 mm. Po wczytaniu do programu pliku pocztowka.pdf i ustaleniu wielkości spadów na np. 2 mm – określ liczbę kolumn i wierszy na: kolumn = 3, wierszy = 3.

Przy domyślnych ustawieniach wartości (wielkości) znaczników dodatkowych (rozmiaru netto, paserów, opisu, pasków kontroli koloru), pole zadruku powinno wynosić 466 x 336 mm. Różnica rozmiarów pola zadruku i rozmiarów papieru wynosi: w pionie: 350 – 336 = 14 mm (minimalną wartość marginesu technicznego „na łapki” przyjmujemy jako 11 mm), w poziomie: 500 – 466 = 34 mm. Zwiększenie liczby kolumn lub liczby wierszy w siatce użytków spowoduje, że rozmiary pola zadruku będą większe od rozmiarów papieru, zatem liczba użytków wynosi 9 (rozmieszczona w 3 kolumnach i 3 wierszach) jest wielkością maksymalną.

Krok 3. Wybierz rodzaj arkusza i wypełnianie siatki użytków.

Ponieważ praca ma być drukowana na kartonie jednostronnie powlekanym (jedna strona matowa, druga strona błyszcząca), wykluczony jest druk arkuszem niepełnym. Wybierz rodzaj arkusza: Dwustronny. PEŁNY przez markę boczną. Na pierwszej stronie arkusza umieść same pierwsze strony, na stronie drugiej: dzie-więć stron drugich z pliku pocztowka.pdf.

Pytanie dodatkowe:

  1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia = 100 arkuszy?

Ponieważ na arkuszu umieszczonych jest 9 pocztówek, a docelowy nakład wynosi 3000 szt., to liczba arkuszy potrzebnych do druku wynosi: 3000/9=334 + 100 arkuszy naddatku, czyli razem 434. Do uzyskania właściwego nafarbienia przy druku każdej ze stron użyjemy tych samych arkuszy naddatku.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 1 na YouTube