Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 10. Impozycja dwustronnych, numerowanych biletów

Wykonaj impozycję do druku cyfrowego 1000 dwustronnych, numerowanych biletów. W montażu uwzględnij fakt, że przykładowa drukarka jest uszkodzona i nie jest w niej możliwe ponowne zadrukowanie już raz zadrukowanego papieru (możliwe zacięcia). Druk drugiej strony jest możliwy tylko w jednym przebiegu dzięki funkcji dupleks.

Pliki: bilet_1strona.pdf, bilet_2strona.pdf

Parametry:

  • rozmiar docelowy pracy: 90 x 50 mm;
  • liczba: 1000 szt. (każda w jednym egzemplarzu);
  • liczba kolorów: 4 + 4;
  • papier do druku: A4;
  • dodatkowo: na arkuszu rozmieść 10 biletów (2 * 5). Wykonaj montaż w stosie.

Krok 1. Wykonaj montaż pierwszej strony biletów.

Skorzystaj z modułu montażu akcydensów.

Po wczytaniu do programu pliku z pierwszą stroną biletów, ustal liczbę użytków na taką, aby pole zadruku było mniejsze niż rozmiar A4. Ważne: wybierz rodzaj arkusza: Jednostronny.

Po wybraniu polecenia Autowypełnianie (F5) i zmianie stanu przełącznika TRYB na TRYB: STRONY W STOSIE otrzymasz 100 arkuszy wypełnionych tysiącem biletów – w stosie.

Nie generuj jeszcze finalnych arkuszy impozycyjnych!

Krok 2. Wykonaj montaż drugiej strony biletów.

Zaznacz ostatni wiersz w Tabeli stron do impozycji i za pomocą polecenia Wstaw… > Wstaw plik PO dodaj do tabeli na ostatniej pozycji plik bilet_2strona.pdf (możesz też przeciągnąć myszą plik na otwarte okno programu).

Przełącz rodzaj arkusza na Dwustronny. PEŁNY przez markę boczną i zmień rodzaj użytków ze zwykłych na wieloarkuszowe. Jeżeli użytki są użytkami wieloarkuszowymi, to każda zmiana parametrów użytka dotyczyć będzie wszystkich arkuszy, a nie tylko arkusza bieżącego.

Po upewnieniu się, że zaznaczony jest ostatni wiersz w Tabeli stron do impozycji (plik bilet_2strona.pdf), wypełnij stroną z tego pliku wszystkie użytki na drugiej stronie arkuszy. Po wypełnieniu, zmień rodzaj użytka z wieloarkuszowego na zwykły.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 10 na YouTube