Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 2. Impozycja dwustronnej ulotki A5

Wykonaj impozycję do druku offsetowego trzech dwustronnych ulotek A5.

Pliki: Projekt_nr_1.pdf, Projekt_nr_2.pdf, Projekt_nr_3.pdf

Parametry:

 • rozmiar docelowy prac:
  • Projekt_nr_1.pdf: 210 x 148 mm,
  • Projekt_nr_2.pdf i Projekt_nr_3.pdf: 148 x 210 mm;
 • liczba kolorów: 4+4 (dwustronny);
 • nakład docelowy:
  • Projekt_nr_1.pdf: 4000 szt.;
  • Projekt_nr_2.pdf i Projekt_nr_3.pdf: 2000 szt.;
 • papier do druku: kreda 150 g, format A2++ (640 x 460 mm).

Montaż wykonaj w taki sposób, aby do wykonania zadania użyć tylko 4 płyt offsetowych.

Pytanie dodatkowe:

 1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?

Krok 1. Wybierz rodzaj arkusza i wypełnij siatkę użytków.

Na arkuszu A2++ zmieści się 16 użytków A5 (po 8 z każdej strony). Ustal liczbę kolumn (4) i liczbę wierszy (2). Jeżeli orientacja użytka jest pozioma, obróć użytek o 90°. Aby spełnić warunek wykorzystania tylko 4 płyt, wybierz rodzaj arkusza: Dwustronny. NIEPEŁNY przez markę boczną.

Przy domyślnych ustawieniach wartości (wielkości) znaczników dodatkowych (rozmiaru netto, paserów, opisu, pasków kontroli koloru), pole zadruku powinno wynosić 612 x 437 mm.

Ponieważ docelowy nakład pliku Projekt_nr_1.pdf jest dwukrotnie większy od pozostałych, zajmij jego pierwszą stroną 2 użytki, a drugą – odpowiednie użytki „padające” na użytki ze stronami pierwszymi.

Pozostałe komplety stron umieść na pozostałych użytkach – jeden raz.

Po zadrukowaniu obu stron arkusza otrzymasz prawidłowo wydrukowane ulotki. Z każdego arkusza wykrojone zostaną 4 ulotki z pliku Projekt_nr_1.pdf i po dwie ulotki z pozostałych plików.

Pytanie dodatkowe:

 1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?

Ponieważ docelowy nakład pierwszego projektu wynosi 4000 szt., a z każdego arkusza zostaną wycięte 4 ulotki, to docelową liczbę arkuszy do druku obliczymy: 4000 / 4= 1000 + 100 arkuszy naddatku, czyli razem 1100 arkuszy.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 2 na YouTube