Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 7. Impozycja dwustronnej ulotki A4 łamanej do DL oraz władki

Wykonaj impozycję do druku offsetowego ulotki A4 łamanej do DL oraz wkładki do tej ulotki w formacie DL

Pliki: A4_do_DL.pdf, DL.pdf.

Parametry:

 • rozmiar docelowy prac: 297 x 210 mm łamana do DL w „Z” + wkładka 99 x 210 mm;
 • liczba kolorów: ulotka A4: 4 + 4, wkładka DL: 4 + 0;
 • papier do druku: B2;
 • uszlachetnianie: brak
 • nakłady:
  • ulotka A4: 500 szt.;
  • wkładka DL: 500 szt.

Montaż wykonaj tak, aby koszty druku kompletu (ulotka + wkładka) były jak najmniejsze.

Pytania dodatkowe:

 1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
 2. Jakie powinny być szerokości skrzydełek ulotki A4 łamanej do DL w ”C”?

Krok 1. Wybierz rodzaj arkusza.

Przy tak małym nakładzie, decydującym o cenie elementem jest koszt płyt offsetowych, dlatego należy wybrać taki rodzaj arkusza lub arkuszy, w którym łączna liczba płyt będzie jak najmniejsza.

Jeżeli zmontujemy obie prace oddzielnie, to:

Wariant 1: ulotka A4 druk dwustronny arkuszem pełnym (np. przez markę boczną) + ulotka DL jednostronna: liczba płyt = 2 x 4 (dla ulotki A4) oraz 4 płyty dla ulotki DL = 12 płyt.

Wariant 2: ulotka A4 druk dwustronny arkuszem niepełnym (np. przez markę boczną) + ulotka DL jednostronna: liczba płyt = 4 (dla ulotki A4) oraz 4 płyty dla ulotki DL = 8 płyt.

Jeżeli zmontujemy obie prace razem, to:

Wariant 3: druk dwustronny arkuszem pełnym (np. przez markę boczną): liczba płyt = 4 + 4 = 8 płyt.

Wariant 4: druk dwustronny arkuszem niepełnym (np. przez markę boczną): liczba płyt = 4.

Wniosek: w celu minimalizacji kosztów druku, w tym przypadku, obie prace należy zmontować na wspólnym arkuszu niepełnym (przekładanym np. przez markę boczną).

Krok 2. Wypełnij użytki.

W tym przypadku najprościej wykonać montaż korzystając z narzędzia o nazwie Kreator podziału arkusza… dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku.

W oknie dialogowym ustalamy wielkość arkusza na A2 (po dodaniu elementów dodatkowych – zmieści się na arkuszu B2) oraz rodzaj arkusza na Dwustronny. NIEPEŁNY przez markę boczną.

Dwa użytki A3 dzielimy na 4 użytki A4, a dwa z tak powstałych użytków A4 dzielimy na użytki DL.

Użytki o rozmiarach A4 wypełnić należy stronami ulotki A4. Podobnie użytki DL po lewej lub prawej stronie arkusza - drugie strony powinny pozostać wolne.

Pytania dodatkowe:

 1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?

Docelowy nakład ulotki A4 wynosi 500 szt. Przy druku arkuszem niepełnym wypeł-nionym w ten sposób, finalny nakład zostanie osiągnięty po zadrukowaniu obustronnie 250 arkuszy (2 ulotki A4 na arkuszu). Do nafarbienia każdej ze stron potrzeba po 100 arkuszy naddatku, czyli łączna liczba arkuszy papieru to 350 (250 + 100). Naddatek liczymy tylko raz, do nafarbienia obu stron użyjemy tych samych arkuszy).

Przy 250 docelowych arkuszach zostanie wydrukowanych 6 * 250 = 1500 ulotek DL, czyli o 1000 szt. więcej. Tym niemniej, nawet jeżeli 1000 szt. po prostu zostanie wyrzuconych do kosza, to i tak koszt druku całości będzie najniższy.

 1. Jakie powinny być szerokości skrzydełek ulotki A4 łamanej do DL w ”C”?

Dla ulotki A4 łamanej do DL w ”Z”, szerokość każdego skrzydełka powinna wynosić 297 mm / 3 = 99 mm, przy składaniu w ”C” – szerokość skrzydełka łamanego do środka powinna być mniejsza od skrzydełek "okładkowych", czyli. np. 100 mm / 100 mm / 97 mm.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 7 na YouTube