Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 8. Impozycja kodów EAN13

Wykonaj impozycję do druku cyfrowego 5000 kodów EAN13. Liczba użytków na arkuszu wynosi 50 (10 kolumn, 5 wierszy).

Plik: Kody.txt

Parametry:

  • rozmiar docelowy pracy: 39,3 x 28,4 mm;
  • liczba kolorów: 1 + 0;
  • papier do druku: A4;
  • uszlachetnianie: brak;
  • nakład: 1 szt. każdego kodu.

Montaż wykonaj tak, aby pod kodem o numerze 1 umieszczonym na pierwszym arkuszu, kod o numerze 2 był umieszczony w tym samym miejscu (użytku), ale na arkuszu nr 2 (czyli: w stosie). Po wydrukowaniu i skompletowaniu kompletu arkuszy (pierwszy na górze), cięcie całego kompletu gilotyną poligraficzną spowoduje, że powstanie 50 paczek kodów ułożonych w stosach: 1-100, 101-200, ...4901-5000.

Krok 1. Wykonaj montaż 5000 kodów EAN13 od numeru 1 do 5000 o wymiarach 39,3 x 28,4 mm.

Etap 1: Aby móc wygenerować Kody EAN13 potrzebny jest plik tekstowy z danymi.

Uwaga! Plik tekstowy z danymi możesz utworzyć samodzielnie (opis jest poniżej), bądź skorzystać z tego, który dołączyliśmy do zestawu zadań.

Jak przygotować plik do wygenerowania kodów? Plik tekstowy powinien mieć 5000 wierszy z numerami od 1 do 5000. Każdy wiersz z numerem musi zawierać 12 znaków, ostatnia cyfra (13) zostanie wyliczona przez program (cyfra kontrolna). Do uzupełniania numerów do 12 cyfr należy użyć cyfry 0 (zero). Plik można wygenerować dowolnym sposobem - na przykładowym filmie pokazano sposób generowania pliku tekstowego za pomocą modułu dodatkowego Nałóż strony pdf (wersja 1).

Etap 2: Wykonaj plik pdf z 5000. kodów EAN13 o rozmiarach 39 x 28 mm za pomocą Programu dodatkowego > Generator kodów EAN8/EAN13.

Po uruchomieniu generatora ustal rozmiar wynikowego pliku pdf na 39,3 x 28,4 mm, regulując wielkości marginesów wokół kodu. Po ustaleniu parametrów, wskaż na dysku plik tekstowy z numerami kodów.

Krok 2. Wczytaj plik i ustal parametry arkusza.

W programie Impozycjoner ustal:

  • wartości spadów: wszystkie = 0 mm;
  • liczbę kolumn = 10, liczbę wierszy = 5 (50 użytków);
  • wyłączone wszystkie znaczniki, oprócz znaczników rozmiaru netto i odsunięcia ich od montowanych stron na 2 mm;
  • rozmiar wynikowego pdf w druku cyfrowym: A4.

Wczytanie pliku z 5000 stron trwa długo. Ponieważ wszystkie strony w pliku mają takie same rozmiary, można przyspieszyć wczytywanie, poprzez naciśnięcie klawisza ESC po wczytaniu kilku pierwszych stron i wybraniu opcji Pomiń.

Krok 3. Wykonaj montaż w stosie.

Montaż w stosie jest możliwy po wybraniu polecenia Autowypełnianie (F5) i zmianie stanu przełącznika TRYB na TRYB: STRONY W STOSIE.
Przed wygenerowaniem arkuszy impozycyjnych warto sprawdzić, czy efektem pracy programu ma być jeden plik pdf o liczbie stron równej 100, czy też 100 jednostronicowych plików.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 8 na YouTube