Dla edukacji

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl


Zadanie 9. Impozycja książki klejonej formatu A6

Wykonaj impozycję do druku cyfrowego książki klejonej formatu A6 na arkuszu SRA3 z maksymalną, możliwą liczbą użytków. Montaż wykonaj tak, aby liczbę czynności koniecznych do zebrania bloków książki ograniczyć do minimum.

Plik: A6_32strony.pdf

Parametry:

 • rozmiar docelowy pracy: A6 (105 x 148 mm);
 • stron A5 na arkuszu: 16;
 • liczba kolorów: 4 + 0;
 • papier do druku: SRA3;
 • uszlachetnianie: brak;
 • nakład: 1000 szt.

Dodatkową trudnością w tym zadaniu jest plik pdf z książką, który został dostarczony jako plik składający się z tzw. rozkładówek widzialnych, czyli kolejnych stron połączonych ze sobą (2 z 3, 4 z 5, itd.) pomijając okładki. Taki plik jest bezużyteczny dla impozycji.

Krok 1. Rozdzielenie rozkładówek widzialnych na pojedyncze strony pdf.

Do rozdzielenia stron połączonych w rozkładówki można użyć dowolnego narzędzia, np. programu Adobe Acrobat.

W programie Impozycjoner do tego celu jest specjalne narzędzie dodatkowe o nazwie Rozetnij rozkładówki

Po wczytaniu pliku z książką ustaw parametry jak na zrzucie obok i naciśnij klawisz Start. Wynikowy plik, do oryginalnej nazwy pliku, ma dodaną frazę:

"--CUTSPREAD".

Krok 2. Wykonaj impozycję.

W dalszych czynnościach użyj pliku pdf z rozdzielonymi rozkładówkami. Po wczytaniu pliku do modułu montażu książek, ustaw parametry programu:

 • rozmiar użytka 105 x 148 mm;
 • liczbę stron na arkuszu: 16;
 • rodzaj oprawy: Klejona • strony powielone (w stosie);
 • spady po 3 mm, za wyjątkiem spadu wewnętrznego, który wynosi 1 mm.

Rozmiary wynikowego pliku pdf nie powinny być większe niż rozmiary arkusza SRA3

Na każdej stronie zmontuj tę samą stronę powielając ją 8 razy. Wynikowy plik impozycyjny będzie składać się z 32 stron.

Pytanie dodatkowe:

 1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, aby wydrukować zlecony nakład?

Na każdej stronie montowanego pliku pdf jest ta sama strona powielona 8 razy, zatem liczba arkuszy to docelowy nakład / 8, czyli 1000 / 8 = 125 arkuszy.


Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 9 na YouTube