Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Folder MyImpozycjoner

Folder „MyImpozycjoner” to specjalny folder, w którym użytkownik programu zapisuje swoje własne definicje niektórych plików używanych przez program. Folder jest tworzony podczas pierwszego uruchomienia programu. Jego położenie to C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\MyImpozycjoner

Dostęp do tego folderu możliwy jest:

  1. Po dwukrotnym naciśnięciu lewego klawisza myszy w dowolnym miejscu okna dialogowego z paskiem postępu uruchomienia programu.

  1. Po naciśnięciu klawisza w prawym, dolnym rogu głównego okna programu:

  2. Po naciśnięciu klawisza w oknie wyświetlanym po wygaśnięciu klucza aktywacyjnego lub zakończeniu okresu testowego.

Przenoszenie ustawień na inny komputer

Aby przenieść ustawienia używane przez program na inny komputer, trzeba przenieść całą zawartość folderu „MyImpozycjoner” (wszystkie pliki i foldery).

Przywracanie ustawień poinstalacyjnych

Aby przywrócić program do stanu poinstalacyjnego, należy z folderu MyImpozycjoner, podfolderu Settings, usunąć wszystkie pliki i ponownie uruchomić program.

Uwaga!


Jeżeli chcemy przywrócić do stanu poinstalacyjnego tylko wartości znaczników, to należy pozostawić w folderze pliki: Papers.imp – definicje papierów; Plates.imp – definicje płyt; Spot_Colors.txt – definicje kolorów dodatkowych; Falcownica.txt – definicje dodatkowych znaczników modułu Falcownica.

Struktura folderu „MyImpozycjoner”

Najważniejszym plikiem w folderze „MyImpozycjoner” jest plik z kluczem aktywacyjnym ####-####-####-####-####.license (gdzie ####-####-####-####-#### to HID komputera). Bez tego pliku uruchomienie programu po okresie testowym nie będzie możliwe.

Podpowiedź

W sytuacji, w której do jednego stanowiska jest przypisanych kilka kont (np. w pracowni szkolnej), to – aby uniknąć kopiowania klucza do folderu MyImpozycjoner dla każdego konta – plik z kluczem można zapisać na dysku C w folderze o nazwie dokładnie takiej samej, jak nazwa pliku z kluczem (czyli np. klucz dla stanowiska o HID = 0EB3-1F60-3D9B-88B7-62CA można zapisać do folderu c:\0EB3-1F60-3D9B-88B7-62CA).

W folderze CCS powinny zostać zapisane własne definicje (w postaci plików pdf) pasków kontroli koloru (Color Control Strip).

W folderze PDFs muszą znajdować się trzy pliki:

  • SN.pdf – definicja znacznika marki bocznej;
  • HMB.pdf – definicja poziomego paska kontrolnego umieszczanego w obszarze chwytu;
  • VMB.pdf – definicja pionowego paska kontrolnego umieszczanego w obszarze wycinki pionowej.

W folderze Settings znajdują się pliki generowane i modyfikowane przez program w czasie działania. Większość z nich ma rozszerzenie *.imp, a kilka z nich *.txt. Niezależnie od rozszerzenia, wszystkie są plikami tekstowymi (możliwymi do edycji za pomocą np. Notatnika).

Folder Pre-print jest podzielony na dwa podfoldery: Digital i Offset. W tych folderach powinny zostać zapisane pliki pdf (poddruki), które program Impozycjoner może podkładać (lub nakładać) pod/nad montowane strony. W folderze Digital – poddruki używane w druku cyfrowym, w folderze Offset – poddruki używane w druku offsetowym.

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 45 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ