Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

Folder MyImpozycjoner

Folder „MyImpozycjoner” to specjalny folder, w którym użytkownik programu zapisuje swoje własne definicje niektórych plików używanych przez program. Folder jest tworzony podczas pierwszego uruchomienia programu. Jego położenie to C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\MyImpozycjoner

Dostęp do tego folderu możliwy jest:

  1. Po dwukrotnym naciśnięciu lewego klawisza myszy w dowolnym miejscu okna dialogowego z paskiem postępu uruchomienia programu.

  1. Po naciśnięciu klawisza w prawym, dolnym rogu głównego okna programu:

Przenoszenie ustawień na inny komputer

Aby przenieść ustawienia używane przez program na inny komputer, trzeba przenieść całą zawartość folderu „MyImpozycjoner” (wszystkie pliki i foldery).

Przywracanie ustawień poinstalacyjnych

Aby przywrócić program do stanu poinstalacyjnego, należy z folderu MyImpozycjoner, podfolderu Settings, usunąć wszystkie pliki i ponownie uruchomić program.

Uwaga!


Jeżeli chcemy przywrócić do stanu poinstalacyjnego tylko wartości znaczników, to należy pozostawić w folderze pliki: Papers.imp – definicje papierów; Plates.imp – definicje płyt; Spot_Colors.txt – definicje kolorów dodatkowych; Falcownica.txt – definicje dodatkowych znaczników modułu Falcownica.

Struktura folderu „MyImpozycjoner”

W folderze CCS powinny zostać zapisane własne definicje (w postaci plików pdf) pasków kontroli koloru (Color Control Strip).

W folderze PDFs muszą znajdować się trzy pliki:

  • SN.pdf – definicja znacznika marki bocznej;
  • HMB.pdf – definicja poziomego paska kontrolnego umieszczanego w obszarze chwytu;
  • VMB.pdf – definicja pionowego paska kontrolnego umieszczanego w obszarze wycinki pionowej.

W folderze Settings znajdują się pliki generowane i modyfikowane przez program w czasie działania. Większość z nich ma rozszerzenie *.imp, a kilka z nich *.txt. Niezależnie od rozszerzenia, wszystkie są plikami tekstowymi (możliwymi do edycji za pomocą np. Notatnika).

Folder Pre-print jest podzielony na dwa podfoldery: Digital i Offset. W tych folderach powinny zostać zapisane pliki pdf (poddruki), które program Impozycjoner może podkładać (lub nakładać) pod/nad montowane strony. W folderze Digital – poddruki używane w druku cyfrowym, w folderze Offset – poddruki używane w druku offsetowym.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ