Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Co to jest HID? - czyli metody zabezpieczania programu

Licencja programu Impozycjoner jest licencją jednostanowiskową. Klucz aktywacyjny (w postaci pliku komputerowego ####-####-####-####-####.license) jest elementem definiującym uprawnienia użytkownika (rodzaje dostępnych modułów, czas użytkowania programu itp.).

Wersja językowa


W kluczu aktywacyjnym zakodowana jest informacja o zakupionej wersji językowej programu. Nie jest możliwe aktywowanie np. kluczem dla wersji niemieckiej programu – programu w innym języku.

Aktywacja programu


Aktywacja programu po zakończeniu okresu testowego – polega na zapisaniu pliku (klucza) do folderu MyImpozycjoner i dwukrotnym uruchomieniu programu.

Klucz aktywacyjny a stanowisko komputerowe


Klucz aktywacyjny jest przypisany do konkretnego stanowiska komputerowego. Nie można uruchomić programu z przypisanym kluczem aktywacyjnym na innym stanowisku (z innym HID).

Elementem łączącym klucz aktywacyjny z komputerem jest tzw. HID.

Co to jest HID?

HID (Hardware ID) jest specjalnym identyfikatorem wygenerowanym przez program Impozycjoner dla komputera, na którym został zainstalowany i uruchomiony – na podstawie numeru procesora, numeru płyty głównej i adresu MAC karty sieciowej. HID jest przedstawiany jako ciąg znaków w postaci #### - #### - #### - #### - #### (np. 9E5C-8F63-BE89-1258-BAE8). Prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch taki samych HID jest praktycznie zerowe.

Informacja o HID komputera, na którym będzie używany program – musi zostać podana w formularzu zamówienia. Personalizowany klucz aktywacyjny (nazwą firmy, NIP i HID) umożliwi uruchomienie programu tylko na komputerze, którego HID jest zgodny z HID zaszyfrowanym w kluczu aktywacyjnym.

Gdzie znaleźć HID?

HID można znaleźć w kilku miejscach:

  • w oknie dialogowym „O programie”;
  • w oknie dialogowym wyświetlanym po zakończeniu okresu testowego;
  • w folderze MyImpozycjoner jest zapisywany plik tekstowy, którego nazwą (i treścią) jest HID (np. 9E5C-8F63-BE89-1258-BAE8.txt).

Przenoszenie klucza aktywacyjnego na inny komputer

Użytkownik programu, który zechce przenieść klucz aktywacyjny na inny komputer, powinien:

  • na komputerze dotychczas używanym: w oknie dialogowym „O programie” wybrać polecenie „Dezaktywacja klucza”.

Po wybraniu tego polecenia, w folderze MyImpozycjoner pojawi się plik tekstowy, którego nazwa składa się z frazy "InvalidationCode_" + HID (np. InvalidationCode_9E5C-8F63-BE89-1258-BAE8. txt). Ten plik to potwierdzenie dezaktywacji kodu aktywacyjnego. Uruchomienie programu Impozycjoner na tym komputerze nie będzie już możliwe bez kontaktu z pomocą techniczną programu.

  • Wygenerowany plik z potwierdzeniem dezaktywacji klucza (np. InvalidationCode_9E5C-8F63- BE89-1258-BAE8.txt) oraz HID nowego komputera należy wysłać do pomocy technicznej programu Impozycjoner, podając swoje dane kontaktowe.
  • Klucz aktywacyjny dla nowego stanowiska zostanie wygenerowany najszybciej, jak to możliwe (po weryfikacji danych kontaktowych).
  • Generowanie nowego klucza aktywacyjnego jest bezpłatne.

Generowanie nowego klucza aktywacyjnego (np. w przypadku awarii)

Jeżeli dezaktywacja klucza nie jest możliwa (np. w przypadku awarii komputera, jego kradzieży) to użytkownik powinien wysłać na adres mejlowy pomocy technicznej tylko nowy HID (nowego komputera). Takie sytuacje się zdarzają i są możliwe – zostanie wygenerowany wtedy nowy klucz aktywacyjny (przeważnie w ciągu 72 godzin, bezpłatnie, po weryfikacji danych kontaktowych), a utracony HID zostanie dodany do listy zablokowanych. Uruchomienie programu Impozycjoner na takim komputerze zostanie zablokowane bezpowrotnie.

Przywracanie (reaktywacja) unieważnionego klucza aktywacyjnego

Uruchomienie programu Impozycjoner ma komputerze, na którym dokonano dezaktywacji klucza jest możliwe po uprzednim kontakcie z pomocą techniczną programu. Szczegółowy algorytm postępowania zostanie przekazany każdemu użytkownikowi indywidualnie.

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 45 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ